1676-29

1676-30

کانون بوکس ایران در لس آنجلس درتدارک برگزاری سی امین سالگرد فعالیت خود درامریکا در هتل هیلتون گلندل است و از هم اکنون با بوکسورهای ایرانی در سراسرجهان در ارتباط است تا بتواند در این گردهمائی از بزرگان بوکس قدردانی کند و برزحمات بنیانگذاران کانون بوکس ارج بگذارد.
واهیک مارکاریان چهره با سابقه ورزش، که خود سالها درزمینه بوکس مدالهای بسیاری دریافت کرده و درواقع او به یاری دوستان خود، کانون بوکس را پایه گذارده با شوق خاصی در تدارک سی امین سال کانون است و این کانون مدیون زحمات اوست و با او دراین باره یک گفتگویی داشتیم.
واهیک مارکاریان می گفت 30 سال پیش که ما بنیان این کانون را گذاشتیم، کمتر کسی از قهرمانان و پیش کسوتان این رشته خبری داشت ولی با همت دوستان، این کانون به مرور شکل گرفت و مرکز و پایگاهی شد برای بزرگداشت پیش کسوتان و قهرمانان سابق بوکس ایران و ارامنه که درواقع نوعی انرژی و امید و حق شناسی بود.

1676-31

1676-32

از همان روزهای نخست چهره های ارزشمند ورزشی چون پطروس نظربگیان، دکتر ربرت بامبان، وارطان کشیشیان، سیمون پطروسیان، یورکا بت ملک، منصور سرفراز پشت این حرکت ورزشی ایستادند و با یاری و همت و راهنمایی آنها قدم برداشتیم خوشبختانه رسانه های معتبر ایرانی چون مجله پرطرفدار و بین المللی جوانان، رادیو تلویزیون های ایرانی، اداره شریف لس آنجلس، مسئولین شهرداری گلندل، باشگاه آرارات، انجمن ارامنه ایرانی ما را جانانه حمایت کردند و پیش بردند، در همین مسیر چهره های قدیمی و ماندگار چون شعبان جعفری، دکترحسن رهنوردی، سلطان جاز ایران ویگن، حامی و مشوق بزرگ ما بودند.
هدف اصلی ما در این کانون، با خبرشدن ازحال و احوال بوکسورهای ایرانی ودر ضمن قهرمانان ایرانی و ارمنی در رشته های مختلف بود. بهمین جهت همه ساله درگردهمائی های خود، از این پیش کسوتان، قهرمانان قدردانی کردیم و لوحه های سپاس به آنها اهدا نمودیم، مراسمی که با فرش قرمز، سخنرانی و شام و پذیرایی همراه بود.
گردهمائی های ماهیانه نیز در این مدت داشتیم، که بهانه ای برای اطلاع از شرایط زندگی و مشکلات، بیماری، بیکاری و خلاصه همه زمینه ها بود و سعی کردیم فریادرس آنها باشیم و از هیچ کمکی دریغ نکنیم و همین ها به این پیشگامان، امید به زندگی و انرژی می بخشد. در ضمن با قهرمانان بوکس در داخل ایران در تماس بودیم، با قهرمانانی که ساکن کشورهای دیگر بودند، تماس می گرفتیم، گاه امکان سفرشان را به لس آنجلس وحضور در مراسم ویژه فراهم می ساختیم، به همین خاطر برای جشن سی امین سال فعالیت کانون بوکس ایرانی، تلاش می کنیم، تا از همه قهرمانان و مربیان بوکس درسراسر جهان دعوت کنیم به لس آنجلس بیایند و در این دیدار تاریخی کنار هم باشند دیداری که تکرار نخواهد شد.

1676-33

1676-34

1676-35

1676-36

از واهیک مارکاریان درباره سابقه فعالیت های ورزشی اش می پرسیم:
می گوید: من مدت 7 سال در بوکس ایران فعال بودم و در مجموع در 50 مسابقه حضورداشتم. مربیان من کاراپط کوچار از بهترین مربیان و داوران جهانی و همچنین همه ما در مکتب پطروس نظربگیان پرورش یافتیم و اخلاق و منش او بود که سبب شد همه قهرمانان بوکس دوستان خوب هم باقی بمانند.
از بوکسورهای معروف در امریکا می توانم از: یورکا بت ملک، سورن پیرجانیان، ایرج و هوشنگ سمندی، فرشید انتقامی، امیراسد محمدیان، وارتکز پارسامیان، جهانگیر سجودی، وارطان کشیشیان، ویلهلم یونانی، رابرت یونانی، نام ببرم که هرکدام خود قهرمانی برجسته هستند.
ما هنوز گاه به تمرین می پردازیم، ماهی دو بار بوکسورها ازجمله فرشید انتقامی، امیراسد محمدیان، ایرج سمندی، واهیک مارکاریان به باشگاه ورزشی امیر اسد محمدیان در رسیدا میروند و نشان میدهند که هنوز نیروی قهرمانی در وجودشان جوشان است.

1676-37

1676-38

1676-39