چندی پیش بی بی کسرائی دختر شاعر بزرگ سیاوش کسرائی در شرکت کتاب درباره کتاب جدید خود که قصه ای از زندگی اوست و هم چنین مطالبی درباره آشپزی غذاهای ایرانی با تصاویری از غذاهای ایرانی برای مدعوین توضیح داد و اینکه ایرانی ها در پختن غذا مهارت دارند.
اوهمچنین توضیح داد در کنار انواع خورشت یا چلوکباب، ترشی نقش هماهنگ کننده و پائین آورنده چربی و هر نوع زیان غذایی را دارد.

از مرتضی قمصری

1358-27