1489-57

هفته قبل دکتر حمیدرضا شاه محمدی دندانپزشک محبوب و هنردوست ایرانی، در نورت هالیوود در سالن  Elegante Banquet Hall یک کریسمس پارتی صمیمانه و پرشور برپا داشت تا هم از همکاران پزشک و کارکنان کلینیک های خود سپاسگزاری کند و هم بهانه ای برای گردهم آوردن هنرمندان و چهره های آشنای شهر باشد که در این مراسم فخری خوروش وهمسرش آقای شیبانی، ساسان کمالی و همسرش، هوشمند عقیلی، حسین مجید، هنری چار وهمسرش اگنس و عصمت بنایی خواهر پوری بنایی، دکتر اریک وکیل سرشناس جامعه امریکایی، سینا بیات و نگار کرامتی و عماد زند آرشیتکت جوان و چند چهره ورزشی و اجتماعی حضور داشتند.

1489-58

1489-59

1489-60

1489-61

1489-62