1350-35

سالها خیلی ها مهین آبادانی را بعنوان مدیر خستگی ناپذیر کمپانی تولید موسیقی آونگ می شناختند، او بعنوان تنها زن در عرصه تولید موسیقی فعالیت داشت و آلبوم های پرفروش و پر باری را به بازار عرضه کرد.اما کمتر کسی می دانست که او شاعر و ترانه سرای با ذوقی است که خوانندگان سرشناس روز، ترانه هایش را خواندند وهمه آن آثار هم گل کرد.
جالب اینکه مهین آبادانی یک نقاش با ذوق و خلاق نیز هست، او آثار زیادی را در طی سالها کشیده که زینت بخش دفتر کار و خانه اش بوده واخیرا به اصرار دوستان اش قصد برگزاری نمایشگاهی را از آثار خود دارد.

1350-33