1400-47

عكس و گزارش از آريا مشهودي

كنسرت نوروزي داريوش در آنتاليا يكي از بهترين و باشكوه ترين كنسرت هاي اخير بود سالن كاملا پر بود و از پير و جوان براي ديدن داریوش از ايران آمده بودند همه يك صدا با داريوش ميخواندند و به ياد خاطرات گذشته خود اشك ميريختند برنامه كاملا سر ساعت و منظم برگزار شد و داريوش يك شب به ياد ماندني را براي دوستدارانش بوجود آورد.

1400-46