1347-35

1347-21

1347-22

یک کنسرت بسیار دیدنی، حرفه ای و پرشور، شنبه شب 30مارچ در هتل هیلتون شهر پورتلند دراورگان، برگزار شد که امید خواننده محبوب مردم که اخیرا یک موزیک ویدیوی بسیار زیبا نیز روانه بازار کرده، قشنگ ترین برنامه خود را اجرا کرد و در تمام مدت همه حاضرین در سالن را بیقرار در پیست رقص نگهداشت. امید دراین مدت عاشقانه های خود راهم خواند و جالب اینکه در تمام مدت مردم از کوچک و بزرگ با او همصدا می خواندند و امید حتی فرصت یک لحظه توقف را پیدا نکرد. ادی عطار خواننده موفق جوان که همه او را از گروه بلک کتز می شناختند واینروزها مستقلا روی صحنه می آید برنامه این شب پرشور را افتتاح کرد و نیرو و انرژی جوانی خود را در مدت یکساعت به اثبات رساند و آهنگهای جوان پسند خود را اجرا کرده و بزرگترها را هم به رقص واداشت.
در این شب بیاد ماندنی خانواده های  با شخصیت و تحصیلکرده و بسیار مهربان و ایراندوست  پورتلند قشنگ ترین خاطره را ساختند وهمه خوشحال سالن کنسرت را حدود ساعت 2 نیمه شب ترک کردند.
اسپانسرهای این کنسرت موفق مجله بین المللی جوانان، سایت جوانان پورتلند، رادیو جوانان وهتل هیلتون بودند.
محمد شاکری مدیر رزمارکت و خانواده اش از اولین لحظه تا آخرین لحظه یار برگزارکنندگان این برنامه بودند.
اعضای ارکستر حرفه ای امید و همچنین ادی، با توانایی خاص، شب 30 مارچ را به شبی خاطره انگیز مبدل کردند.

Photos: Paul Garcia-mercphotography.com

1347-23

1347-24

1347-25

1347-26

1347-27

1347-28

1347-29

1347-30

1347-31

1347-32

1347-33

1347-34