1407-46

پنجشنبه 22 ماه می 2014 در انجمن نویسندگان امریکایی Writers Guild فدراسیون یهودیان ایرانی گرامیداشت «ایرج پزشکزاد» نویسنده و خالق «دایی جان ناپلئون» را برگزار کرد.
در این مراسم «شهره آغداشلو» ستاره بین المللی، اجرای شب را به عهده داشت و با زیبائی و توانائی خاصی از استاد گفت.
 ایرج پزشکزاد با گرمی و جذابیت همیشگی بخشهایی از کتاب خاطرات خود را خواند و بخشهایی از سریال دایی جان ناپلئون و مصاحبه های در باره آن با کارگردان این مجموعه تلویزیونی«ناصر تقوایی» و دیگران…که توسط عباس حجت پناه تهیه شده بود پخش شد. سپس پرویز صیاد با احترام و تجلیل از استاد در کنارش نشسته و با او سخن گفت. سپس دکتر «فرهنگ هلاکویی» چون همیشه جذاب حرفهایش را زد و آنگاه شهره آغداشلو رئیس جدید فدراسیون «سوسن عزیز زاده» را بروی صحنه دعوت کرد تا تقدیر نامه ویژه فدراسیون را به استاد پزشکزاد تقدیم کند.
براستی درودی داریم به فدراسیون یهودیان ایرانی که در سالهای اخیر به بهانه های مختلف از بزرگان  فرهنگ و هنر و برگزیدگان ایرانی در جامعه بین الملل تجلیل کرده است و با سپاس از زحمات همیشگی دکتر کامران بروخیم.

عکسها از  عباس حجت پناه

1407-47

1407-48

1407-49