گردهمايي هنرمندان تجسمي ماه دسامبر

گـــروه هــنــرمـنــدان تـجـسـمــي ايــرانـي امــريـكــايــي IVA ‌نمايشگاه ماه دسامبر را بـصــورت جـمـعــي بـرگـزار مـيكند. نحوه برگزاري بدين شكل اسـت كـه هـنرمندان (اعـم از مـجـسـمــه ساز-نقاش- عكاس و غيره) هر يك دواثر با خود مي‌آورند. كارها به وسيله هيئت ژوري (خانم ژنيك كوك و آقايان پرويز ياشار و سيمون رحيميان) قضاوت ميشود. به نفراول تا سوم جوايز نقدي اهدا خواهد شد. از نكاتي كه براي اولين بار هيئت مديره IVA ابداع كرده قيمت گذاري آثار است. بدين ترتيب شركت كنندگان ميتوانند هداياي سال نورا با قيمت  ‌بسيار مناسب براي خود يا عزيزان تهيه نمايند.اين بدعت چندين جنبه  مثبت با خود دارد از جمله: اشاعه هنر بااهداء آن،حمايت هنرمندان، واز همه مهمتر تقويت اين گروه غير انتفاعي كه  بهترين محل براي پرداخت ماليات خريداران است.
دراين جلسه همچنين فيلمي از سهراب اخوان با حضور وي به نمايش در خواهد آمد. گفتگو با هنرمندان و صرف عصرانه از قسمت هاي ديگر اين نمايشگاه جمعي  خواهد بود. به ما بپيونديد.
زمان: چهارشنبه چهارده دسامبر ساعت 7‌ عصر    مكان: Encino Community Center‌
دانستني هاي بيشتر:
Facebook: iranianvisual artists    www.iranianvisualartists.org