1566-59

دوشنبه 5 ماه جون 2017، بیست و دومین سالگرد این گروه توسط جمع کثیری از هموطنان عزیز جشن گرفته شد.
حمایت و پشتیبانی این گروه سبب پا برجایی و ادامه فعالیت های انسانی، اجتماعی و تفریحی هرچه بیشتر این جمع دوستانه میباشد.
کمک های خیریه و انسان دوستانه این گروه همواره چه در داخل و خارج از ایران به بنیادهای خیریه محک و بنیاد نوروز همچنان ادامه دارد.
به امید آزادی و آینده ای روشن برای ایران عزیز، تا بتوانیم بیشتر و از نزدیک در خدمت بچه ها و عزیزان محتاج در وطن عزیز خود باشیم.
جهت اطلاع از فعالیت های این گروه با تلفن زیر تماس حاصل فرمائید.

805-496-5024

1566-60