1329-34

 

1329-26

فیلمسازان و کارگردانان ایرانی امریکائی در روز 18نوامبر1329-27 در شهر وست هالیوود ضمن نمایش فیلم هایشان دور هم یک پارتی پرشور گرفتند.
این فیلم ها عبارت بودند از:
(جنگجویان آزادی) تهیه کننده پیران ظریفیان (وطن پرست) 1329-28و (مرد عنکبوت هندی) و (رقص برای کمک و همکاری) از ارسطو اتیرس که پدرش یونانی و مادرش ایرانی و بسیار فارسی را خوب صحبت 1329-29می کنند. (گذرگاه بد) از رضا ریاضی، (چهارراه) از شروین یوسفیان ، (برخورد خیلی نزدیک) از اسماعیل میهن دوست که این فیلم در فستیوال نور برنده شناخته شد.
(فیلی براون) از امیرویوسف دلارا در سان دانس فستیوال نشان داده شد.
(ماه خونین) از فرناز سمیع نیا در فستیوال 1329-30نور نشان داده شد.
(دختری که تنها به خانه میرود) آنالیلی امیرپور این فیلم کوتاه در فستیوال نور جایزه برد.
(آواکادو) کتانه وجدانی در سان دانس1329-31 فستیوال نشان داده شد.
(مهندس ساختمانی که فراموش شده) ناصر ابیش، (ایمان و آرزو) از ویلیام شهریار راعی.
پایه گذاری این جشن و این گروه برای ایرانیان حرفه ای در کار سینما و تلویزیون1329-32 واینترنت و خبرنگاری میباشد تا آنان بتوانند یکدیگر را کمک و همراهی نمایند.
آقایان ویلیام راعی بنیان گذار سیامک قهرمانی حمایت  کننده این گروه میباشند آقای سیامک قهرمانی خود بنیانگذار فستیوال نور میباشند خانم ملیسا شوشاهی میزبان این برنامه در شب جشن و خانم ویدا غفاری میزبان فرش قرمز در این جشن بود.1329-33