1487-29

حداقل در ماه یکی دو بار، علی بزرگمهر هنرمند برجسته وفریده خانم همسر نازنین اش دوستان هنرمند و رسانه ای را دور هم جمع می کنند تا درباره جامعه هنری، جامعه ایرانی و دلتنگی ها و امیدهای آینده گپ بزنند و از غذاهای خوشمزه شمالی فریده خانم لذت ببرند.
این هفته پرویز صیاد و پروین خانم صیاد، مارتیک، علی پورتاش، مرتضی برجسته هنرمندان محبوب و مهدی ذکایی سردبیر مجله جوانان ودو مهمان دیگر خانم نسیم یزدانی چهره آشنای جامعه ایرانی در دبی و نفیسه متاعی قهرمان سابق دو میدانی در ایران و شهرناز بزرگمهر دختر تحصیلکرده خانواده بزرگمهر و دو نوه شیرین شان در این گردهمائی صمیمانه حضور داشتند. نکته مهم اینکه در این جمع شدن ها در تمام مدت، هیچکس درباره هیچکس بد نمی گوید، غیبت نمی کند، ایراد نمی گیرد و تنها درباره خوبی ها، کمک ها به هم دیگر، موقعیت دوستان، دلتنگی ها وندیدن بعضی دوستان و آرزوی اینکه روزی در ایران خودمان اینگونه دور هم جمع بشویم سخن می گویند و همیشه در پایان کلی اطلاعات هنری و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی رد و بدل می شود و پیشنهاد می دهند به سراغ بعضی از هنرمندان برویم، آنها که گوشه نشین شده اند، آنها که فکر می کنند فراموش شده اند و بگوئیم که دوستشان داریم و هنوز قدرشان را می دانیم.

1487-30

1487-31

1487-32

1487-33