1360-32

1360-30

1- ایستاده از چپ به راست آقایان: حبیب الله روشن زاده، فریدون رازی، تقی خرمی، هادی گل چوب، بهرام فروهر، حسین مجید، سهراب رستمی، دکتر آقایی فر،مهدی ذکایی، حسن ستار، مرتضی قمصری
2- ایستاده ازچپ براست: علی خواننده جوان- دکتر رئوف – محمد بیاتی، منوچهر زندی، پاک فر، آزادی،عباس اربابی، محمد بیاتی، کوروش بیت یونان،حسین توکل (واله)
1- نشسته از چپ به راست:حسین کلانی، پرویز کوزه کنانی،جعفر نامدار،عباس پهلوان، کنستانت داوید خانیان، کوکوش آراکلیان ،محمود بیاتی،همایون هشیارنژاد، نیک یکانی
2- نشسته از چپ به راست: عباس محمد سوئی (رستوران ارکیده) که آبگوشت بسیار لذیذی را تهیه کرده بود. امیر برادران،محمد سیاری،عباس حجت پناه

 

عکس از: کریم بختیار

1360-33