1334-25

1334-26

این برنامه پرشور که باحمایت دانشگاه یوسی ال ای ودکتر عباس دانشوری مدیر بخش هنر و تاریخ هنر برگزار شد مورد استقبال ایرانیان وعلاقمندان به آواز ایرانی قرار گرفت.
 در این برنامه که با اجرای همایون خسروی اغاز شد، ابتدا استاد لقمان ادهمی 1334-27آهنگساز ونوازنده چیره دست ویولن به سخنرانی پرداخت و مطالبی را در خصوص نوازندگی و تکنوازی و هم چنین اهمیت آواز ایرانی در مجموعه موسیقی ایرانی بیان کرد و با ذکر خاطراتی از زنده یاد مرحوم تاج اصفهانی سخنان خود را به پایان رساند. در ادامه برنامه آیدین اخوت هنرمند جوان نوازنده  تار مقیم کالیفرنیا به سخنانی در خصوص تاریخچه خانواده خود بخصوص زنده یاد طالع همدانی پرداخت و ازایشان که تحت عنوان «شاعر ملی» نام برده می شد و آهنگ هایی برای قمرالملوک وزیری و داریوش رفیعی و … ساخته بود، به عنوان یکی از مفاخر شعر وآهنگ سرزمین مان ایران نام برد و اشاراتی هم به معضلات آهنگسازی در کشورمان ایران پرداخت.
در ادامه برنامه فاضل جمشیدی جامعه شناس و خواننده که تحقیقات زیادی را در خصوص آسیب شناسی آواز ایرانی به انجام رسانده به پشت تریبون رفت و با ذکر نکاتی چند مطالب با اهمیتی را به سمع 1334-28حاضرین مشتاق رساند. او ابتدا به نقش ادبیات در روح و جان مردم و نفوذی که خوانندگان با استفاده از ادبیات و شعر در موسیقی به درون مردم دارند، اشاره کرد و توانایی و دانایی را به عنوان 2 بال خواننده ایرانی مطرح نمود… اشاره او به این بود که اگر خواننده آواز ایرانی توانمندی لازم را نداشته باشد و تنها به اتکاء دانایی های خود که همانا ردیف های متعدد آواز ایرانی است بماند، قطعا در اثرگذاری آواز ایرانی و ارائه پیام ها و ملودی های زیبا نا موفق خواهد بود و آواز ایرانی با ارائه بد ونا مناسب خوانندگان نه تنها شکوفا نخواهد شد بلکه آسیب خواهد دید و این «فرصت» که باقی است تبدیل به یک «تهدید» خواهد گردید. در ادامه مباحث این هنرمند موضوع « ضرورت هایی» در خصوص توجه خانواده های ایرانی ساکن امریکا به کیفیت ها و افزایش شناخت جوانان از موسیقی جدی، تئاتر جدی، کتاب و طنز و مباحث 1334-28با کیفیت در هنر مورد بحث قرار گرفت و ضرورت قرار گرفتن پدیده های جدی را کنار روزمره گی ها و مصرف گرایی های جوانان تاکید شد.
 فاضل جمشیدی در ادامه با پخش کوتاه آوازهایی از شجریان، ادیب خوانساری،هنگامه اخوان، علیرضا قربانی و سایر خوانندگان به شکل عملی مباحثی را در خصوص ضرورت توجه به شعر و عدم استفاده از تحریرها و ادوات اضافی طرح نمود که مورد استقبال شنوندگان قرار گرفت. در ادامه  برنامه جلسه پرسش و پاسخ تشکیل گردید و هنرمندان فاضل جمشیدی و لقمان ادهمی به سئوالات پاسخ دادند.
برنامه بداهه خوانی و بداهه نوازی که قرار بود 1334-29درادامه برنامه اجرا شود جزو قسمت هایی بود که بسیار مورد علاقه مردم قرار گرفت در این برنامه که قرار بود دردو قسمت اجرا گردد و بدلیل ضیق وقت یک قسمتی  اجرا شد آوازهایی و تصنیف هایی کاملا بداهه و بر شکل خلق اثر هنری در صحنه در آواز اصفهان و ابوعطا و دستگاه شور با اشعاری از مولانا و فرخی یزدی و صائب تبریزی اجرا گردید که بسیار مورد استقبال قرار گرفت، در این برنامه  آیدین اخوت با تار فرید مصطفی نژاد با تنبک و دف فاضل جمشیدی را همراهی کردند.
این برنامه با تشویق مکرر شنوندگان 1334-30به پایان رسید و گزارشات تصویری وصوتی آن توسط گزارشگر صدای امریکا ضبط و بزودی در برنامه شباهنگ پخش خواهد شد.