Haft_Honar1.1

گفتگويي جالب و خواندني با د‌ كتر آزيتا ساعيان
 
روانشناس سرشناسي كه اينك در عرصه فشن، هياهوي بزرگي راه انداخته است

 در 23‌ سال گذشته از طريق رسانه ها و سمينارها، كتاب، سي دي
 جهت آگاهي و پرورش قدرتمندي و هنر زن بودن تلاش كرده‌ام

 

 از سال 2008‌ علاوه بر كار مشاوره وروان درماني، به تشويق مداوم
دوستان درذوق و استعداد ذاتي ام، كار طراحي مد را شروع كردم

دكتر آزيتا ساعيان، رواشناس سرشناس با شيوه هاي ابتكاري در زمينه هدايت خانواده ها و برقراري  ارتباط صميمانه و دوستانه ميان مادران و فرزندان، اينك در عرصه فشن توانايي هاي تازه اي بروز داده و انعكاس طرح هايش، همه جا پيچيده است، با دكتر سايان گفتگويي خواندني داريم.
اينروزها صحبت از شيوه نوي شما در فشن است شيوه اي كه بيشتر به درون مي‌پردازد تا برون. به روايتي  شما زيبايي را در سطح و صورت نمي‌بينيد، بلكه به شخصيت زن، اعتبار و آگاهي هايش اهميت مي‌دهيد، خود بخود در>فشن ديزاين< شما، حتي رنگها، طرح ها،خطوط، زبان خاص خود را دارندكه هر كدام به نوعي ارزش هاي يك زن را بازگو مي‌كنند.Haft_Honar1.2jpg
براي به كمال رسيدن اين ايده ها و طرح ها، چقدر تلاش كرديد؟ از كجا شروع كرديد؟ از چه راههايي پيش رفتيد؟ اصولا فشن شوهاي شما با چه هدف هاي خاصي پيش ميرود؟ شما با اين طرح ها تا به كجا سفر كرده ايد؟ از چه سزمين ها، فرهنگ، سنت ها گذر كرده ايد؟ آيا  فشن شما تابع محدوده خاصي است؟ چگونه مردم مي‌توانند به آنها دست يابند؟ آيا به تن طرح هاي  خود، رنگ، مليت، نژاد و مذهب خاصي را مي‌پوشانيد؟
– درمورد اينكه آيا مذهب، فرهنگ … مليت خاصي را تابع هستم بايد بگويم طرحهاي من فقط زنانه هستند واز هيچ نقطه دنيا، فرهنگ، مذهب، مليت و پديده اي الهام نگرفتم جز ذهن خودم.
 كساني كه در 23‌ سال گذشته از طريق  برنامه هاي تلويزيوني، راديويي، سمينار و كارگاههاي آموزشي، كتابها، سي دي ودي وي دي با ديدگاه روانشناسي من آشنا شدند، مي‌دانندكه سالهاست جهت آگاهي و پرورش دادن قدرتمندي وهنر زن بودن تلاش كرده ام. يكي از پايه هاي اصلي قدرت زنانه حس زيبايي دروني و عشق به خود است.اين حس زيبايي دروني و عشق به خود در فرهنگ ما زنان ايراني تعليم و پرورش يافته نيست ولي داراي ريشه هاي معنوي، عميقي است.
در سال 2008‌، من علاوه بر كار مشاوره و روان درماني، به تشويق مكرر و ممتد دوستان و ذوق  و استعداد ذاتي ام، كار طراح مد را شروع كردم و شركت e‌Azita Sayan Coutur‌ را داير كردم.
‌بعلت عدم تعليم و آگاهي حرفه اي در هنر دوخت، نقاشي، طراحي و كار مد، تلاشهاي  اوليه من مورد  پسندم نبودند. غرامتهاي مالي و زماني كلاني براي اين عدم آگاهي ويادگيري پرداختم. (توصيه من به كساني كه قدم در اين راه مي‌گذارند اين است كه حتما چند سالي رابه درس و تعليم بگذرانند)!
در آغاز كار بارها اطرافيان و دوستانم (كه شاهد فشاري كه متحمل شده بودم بودند) به من توصيه كردند كه اين كار را ادامه ندهم و براستي گاهي از خودم مي‌پرسيدم آيا كار درستي كرده ام كه چنين بار سنگيني را به ديگر مسئوليت هايم افزودم؟Haft_Honar1.3jpgدر بهار سال 2009‌ واقعه اي به تمام ترديدهايم خاتمه داد. همسر من Gregory براي من صفحه اي در Facebook داير كرده بودكه خيلي سريع ظرفيت آن به 5000‌ دوست رسيد.بسياري از دوستان جديد من جوانان ايراني بودند كه يكي از آنها نامش >نداندا آقا سلطان< يكي از دوستان من در Facebook‌ بوده! وقتي به صفحه رجوع كردم ديدم او همان ندا دختر جواني  بودكه با او پيام رد و بدل مي‌كردم.
حس ناتواني براي من حس ناشناسي است ولي آنروزها در اين حس غرق شده بودم. تا اينكه  ندايي از درون مرا دعوت كرد كه  انرژي و استعدادم را صرف خلق كردن زيباترين پارچه ها و طرح ها بنام >ندا<، براي او، بخاطر ياد او و براي زنده نگه داشتن روح مبارزه براي آزادي بكنم تامرگ او بيهوده نباشد. تصميم خود را گرفتم كه با هر مانعي  با قلب باز روبرو شوم ودر اين راه  الگوي زن ايراني را در دنياي علم وهنر عرضه كنم تاديگران تشويق شوند.
اين قدم بسيار سختي بود زيرا محدوديت وقت و عدم آگاهي دست و پايم را مي‌بست. مربي با تجربهاي را استخدام كردم تا طرح هايي راكه در ذهنم بود به روي كاغذ بياورد و در  پيدا كردن پارچه و مراجع دوخت راهنمايي ام كند. كارگاههاي دوخت الگو در لوس آنجلس بسيارند ولي طرح هاي من بسيار پيچيده اند زيرا همه جوانب بدن يك زن را در نظر گرفته ام. براي مثال طرحهاي ركابي و يك شانه اي من همه از درون قالب سازي شده و سوتين سازي شده تا هر زني به هر سايز و نوع هيكلي درآنها  بسيار موزون و خوش هيكل وخوش فرم باشد. شلوارهاي من طوري طرح شده كه پا وباسن در آن موزون باشد. من وقتي  مي‌بينم طراحان، لباسهاي زيباي خود را براي سايزهاي (0‌) تا (2‌) طرح مي‌كنند تعجب مي‌كنم پس زنان ديگر بايد حسرت اين لباسهاي زيبا را داشته باشند؟ از نظر من همه زنان به هر سايز و هيكلي زيبا هستند ودوست داشتني وآرزوي من اين است كه آنها با پوشيدن لباس هاي زيبا اين حس  را درون در مورد خود حس كنند.
براي طرح كردن اين مدلها من درحدود 8‌ تا 10‌ بار هر الگويي را تغيير دادم تا آنچه مد نظرم بود خلق شود.
دراين راه بارها الگوسازان وخياطها استعفا دادند و يا بخاطر پيچيدگي طرح كار  من را رد كردند.
مانع ديگر يكي از پارچه هاي اصلي من كه از ايتاليا وارد كرده بودم. بعد از 6‌ ماه دوندگي وبارها وعده دادن درآخر آنها پارچه را نفرستادند! ماهها كار ايست شد تا كارخانه اي كه صاحب آن مرد ايراني نازنيني است كپي آن پارچه را براي من خلق كرد. اين پارچه پشمي بسيار نازك و حريري است. پارچه هاي ديگر ما حرير، پشم، شيفون چرم و مخمل هستند كه روي آنها با متاليك، چرم، سكونين وغيره دكورشده. هر تكه از لباس ها ويژگي خاص خود را دارد حتي بندهاي شانه و زيب لباسها  سفارشي هستند.
بعد از تكميل الگوها Samples(‌) من نمي‌دانستم چطور به جلو حركت كنم. همزمان برادرم فرزاد ساعيان به من پيشنهاد كمك داد واز بوستون به لوس آنجلس‌ آمد. وقي لباسهاي من را از نزديك ديد متعهد شد كه تا پايان راه با من همراه شود!
به هدايت  و رهبري برادرم يك نمايش مد برگزار كرديم كه فيلمبردار خلاق آن آقاي علي جداري، عكاس زبردست آقاي علي سروش، و طرح مو و آرايش خانم زهرا سروش بودند. هدف اين شو تجربه كاري، گرفتن عكس ويدئو براي پخش، و گرفتن نظريه از مدعوين بود. اين نمايش مد يكي از هيجان انگيزترين و جالبترين  لحظات عمر من بود. درعين تازگي و نوپايي آنچنان اين مدلها را تزئين و آماده رژه مي‌كردم كه انگار قرنهاست مشغول به اينكار هستم. تا آنروز هيچكس از  دوستان، آشنايان  و جرائد  طرحهاي من را نديده بودند و اولين بار بودكه براثر كارهايم در ديگران پي بردم!Haft_Honar1.4jpg
قدمهاي بعدي  تهيه lookbook و Pricesheet وwebsite بودند. آدرس تارنماي من
www.Az-is.com است كه دو جوان يكي امريكايي وديگري ايراني خالق آن هستند.
بعد از پخش facebook در بين نماينده هاي لباس showroom هاي بسياري به من پيشنهاد نمايندگي دادندكه از ميان آنها
21showroomfive را انتخاب كردم كه در غرب امريكا طرحهاي ما را ارائه مي‌دهند و
 Showroom اصلي آنها در لوس آنجلس است.
و آدرس تارنماي آنها:
.com21showroomfive‌ است .‌
 در دبي هم نماينده ما خانم ليلا بختياري  و   آدرس تماس خانم ليلا در دبي:
[email protected]
خانم بختياري ‌مسئوليت تمام مناطق خاورميانه را بعهده دارند.
همچنين من درحال حاضر از نيويورك و استراليا هم پيشنهاد  نمايندگي دارم.
لازم به گفتن است كه تمام نمايندگان من زنان مهاجر هستند زيرا هدف من حمايت زنان است. براي مثال رئيس showroom‌ من در لوس آنجلس بتازگي مادر شده و او هر دو مسئوليت را بعهده گرفته و با جديت انجام ميدهد و من دراين راه او را حمايت ميكنم كه تحت فشار نباشد.
• با شناختي كه از شما داريم، هميشه در كار و تخصص خود، متفاوت پيشگام درانجام پروژه هاي جديد، مطابق با خواست زمانه، بويژه نسل جديد و با تكيه به خانم ها بوديد.
شما دركنفرانس ها، سمينارها، برنامه هاي رايو و تلويزيوني خود، تلاش كرده ايد تا هرچه بيشتر شخصيت زن ايراني را مقاوم، استوار و آگاه و صبور نشان بدهيد ضمن اينكه مظلوميت زن ايراني  را به سبكي معقول و موثر نشان داديد، براستي اين تلاش ها، چه نتايجي ببار آورده؟ شما را راضي كرده است؟
يكي از خصوصيات قابل بحث شما در كارتان، برقراري پل تازهاي ميان مادران و دختران  در صورت لزوم حتي پسران بوده است، اين نوع رابطه درجامعه غرب و  دنياي مدرن روانشناسي شكل و شمايل جالبي ندارد و حتي خيلي ها چنان برخوردي با اين روابط دارند، كه بكلي رابطه احساسي ميان مادرها و دخترها را تيره مي‌كند. نه به مادران امكان انجام مسئوليت ها و برقراري رابطه احساسي را ميدهند، نه به دخترها  حس عاطفي و برگيري از تجربيات مادرها را ميدهند بروايتي  هم مادرها دست هايشان بسته  است، هم دخترها پناه واقعي خود را از دست ميدهند. تا آنجاكه مي‌دانيم شيوه شما انساني، عاطفي و منطقي است، دراين راه چه تجربياتي بدست آورده‌‌‌ايد؟Haft_Honar1.5jpg
فعاليت هاي تلويزيوني من از NITV‌درسال 2000‌ شروع شد. هدف من بيداري وآگاهي دادن به زنان ايراني بود. اين بيداري در آغاز مثل سيلي معلم سخت گيري در گوش آنها منعكس شد و آن سال اول من را بعنوان زني كه طرفدار آقايان هست محكوم كردند ولي هر روز بينندگان من افزايش پيدا كردند و ساعتهاي برنامه هاي من اضافه ‌ شد. درحال حاضر در تلويزيون پارس و ايران ‌آريايي برنامه دارم وهمينطور  در برنامهTouch‌ تلويزيون Ti‌‌ و Change كه درآينده از تلويزيون Gem‌ پخش خواهد شد.
اثر برنامه هاي من در حضور زنان و دختران ايراني  در تظاهرات دو سال ايران ثابت شد. بعد از  9‌ سال تشويق زنان به گرفتن حق آزادي  خود، ديدن آنها درخيابانها و دريافت پيامهاي آنها، حتي تا به امروز به من نويد مي‌دهد كه به فعاليتهايم ادامه بدهم. نتيجه ديگر اقدامات  من براي قدرتمندي دادن به زنان، كارهاي آموزشي من است كه فقط مخصوص خانمهاست.
‌‌هدف من اين است كه از طريق مد و زيبايي و درمان و پاكسازي دروني، زنان را تشويق به شناخت توانايي ها وامكانات  حقوقشان بكنم و با وسعت اين موج زنان در همه جاي دنيا جايگاه خود را كه بالاترين مقام در دنياست بشناسند. دردنيايي كه زن عزت و احترام دارد  وقدرت و مسئوليت خود را براي هدايت معنوي، احساسي، اخلاقي و رفتاري جامعه خرج مي‌كند هيچ كودكي گرسنه و بي پناه و بدون سرپرست نخواهد بود. هيچ زني به زن ديگري خيانت نخواهد كرد. هيچ مردي به سمت پدري و همسري نخواهد رسيد مگر به اثبات شرف ووفاداري و جوانمردي خود. قتل، غارت، تجاوز و تبعيض، جنگ معنا و جايي نخواهد داشت چون مادران مسئولانه به فرزندان خود وديگران رسيدگي خواهندكرد. چنين جامعه اي به دست زنان قدرتمند وخود دوست بوجود خواهد آمد. اين زنان ملكه هاي سمينارهاي من هستند و فرزندان و نوه هاي آنان. لباسهاي من از پديد آوردن ملكه وجود  هر زن كه پيام مرا مي‌پذيرد و دعوتم را در آغوش مي‌كشد الهام گرفته است.