1585-26

گفتگوی اختصاصی سردبیر مجله جوانان با
جفری پرنگ Jeffrey Prang
مدیریت ارزیابی کانتی لـس آنجلس

1585-18

جفری پرنگ را انسان فروتن، آگاه و مهربان و بسیار مسئول دیدم، گفتگو با این شخصیت رتبه بالای کانتی لس آنجلس فرصت مغتنمی برای مجله جوانان بود و اطلاعات جالبی را به خوانندگان مجله جوانان داد.
جوانان: لطفا اطلاعات ضروری را در مورد وظایف خویش برای خوانندگان مجله جهانی جوانان تشریح نمائید.
مدیریت ارزیابی: مایه افتخار اینجانب میباشد. ابتدا شرح مختصری از پیشینه خویش را ارائه میدهم:
پس از پیروزی در انتخابات دسامبر 2014، در این سمت انجام وظیفه می نمایم. پیش از آن به مدت هیجده سال عضو شورای شهری وست هالیوود بوه که چهار دوره در این زمان شهردار آنجا بوده ام. در میشیگان، دیترویت زاده شده و از دانشگاه ایالتی میشیگان فارغ التحصیل گردیدم، در بیست و پنج سالگی یعنی در 1987 به کالیفرنیا نقل مکان نمودم. در آنزمان، در صحنه های سیاسی و دولتی فعال بوده و بیشتر با ارزیاب آنزمان (Kenneth Mahn) یعنی در دهه 1990 همکاری می نمودم. در اواسط 1990 با خانم (Ruth Glantar)عضو شورای شهر و شریف باکا به مدت 9 سال فعالیت می کردم و مدت کوتاهی، نیز با (John Chiang) عضو هیات مدیره (Equal. Zer) با عنوان شغلی معاون سرپرست شهر Pico Rivera همکاری داشتم.
اکنون در مورد وظایف ویژه مربوط به بخش اداری خویش می بایستی اطلاعاتی را برای همگان ارائه دهم.
مردم در مورد وظایف من اطلاعاتی ندارند. آنان تصور می کنند که من یک مامور جمع آوری مالیات میباشم، در صورتی که چنین نمی باشد. و موضوع مالیات اصلا با کار من ارتباطی ندارد. آنان می پندارند که ارزیاب مالیاتی هستم و این نیز نادرست است.
من فقط یک ارزیاب میباشم. فرد دیگری با عنوان شغلی مشخص، مامورجمع آوری مالیات بوده که همنام من نبوده ومسئولیت شغلی وی با من متفاوت است. در این رابطه مردم دچار اشتباه می گردند.
اکنون به اصل موضوع بپردازیم. هنگامی که ملکی را خریداری می کنید و یا اصلاحاتی در آن ایجاد می کنید، سند آن ملک و یا خانه را و یا مجوز آنرا برای بخشی که من مسئول آن هستم ارسال می کنند و ما پس از بررسی مشخص مینمائیم که آیا می بایستی آن ملک مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد یا خیر و یا مشمول ارزیابی مضاعف، و یا افزایش ارزش می باشد.
اعضای تیم من، ارزیابان ارزش منصفانه بازار معاملات ملکی و املاک شخصی بوده که ارزش بر ملکی را تعیین می نمایند. پس از این مرحله، اطلاعات مربوط به بخش Audit Central (کنترل حسابرسی) ارجاع گردیده وآنان میزان مالیاتهای مربوط به ملک یا منزل را تعیین می نمایند.
لازم بیادآوری است که آنان، ارزیابی های ویژه یی را به آن اضافه نموده که شامل محدوده های کتابخانه، یا وجوه حمل و نقل می باشد، و ارزیابی نامیده میشود، لیکن این موارد به بخش مسئول ارزیاب مربوط نمی شود و این مراحل بر مبنای تصویب رای دهندگان بوده و سپس این اطلاعات به :Treasure Tax Collector (جمع آوری مالیات خزانه داری) ارجاع گردیده و صورتحساب مالیاتی را برای ما ارسال می دارند و پس از وصول تمامی وجوهات به بخش جمع آوری مالیات خزانه رفته و به بخش کنترل حسابرسی عودت داده میشود و آنان مالیاتهای وصولی را به شهر، کانتی و نواحی ویژه توزیع مینمایند. این تمامی مراحل مربوط به مالیات های ملکی میباشد.

1585-19

البته، بخش ارزیابی احتمالا مهمترین بخش دولت محلی بوده و مردم چنین تصوری از آن ندارند، زیرا این بخش ما در پشت صحنه ها میباشد. شایان ذکر است که هیچ ارگان دولتی دیگری نمی تواند تا زمانی که بخش من کار خود را به انجام برساند وظایف خویش را انجام دهد. در صورتی که بخش مربوط به من وظایف خود را به نحو احسن انجام ندهد، بدین مفهوم است که اداره پلیس، اداره آتش نشانی، پارکها، جاده ها و مدارس استحقاق دریافت درآمد را بخود اختصاص میدهند درآمد بخودی خود، بخشی از کار ما میباشد. از اینروی، ما ارزیابی را انجام میدهیم و ارزش ارزیابی کانتی لوس آنجلس با توجه به تمامی ارزیابی های بعمل آمده، یک تریلیون وچهار میلیارد دلار میباشد، لیکن در صورتی که تمامی جوانب را در نظر بگیریم، این رقم کمتر از آن می گردد و نمی توان مالیات ملکی را وصول نمود، و مدارس و شهرها ممکن است در معرض آسیب قرار بگیرند. بنابراین دقت عمل و ارزیابی کامل در وظایف بخش من یک ضرورت است. درحال حاضر تکنولوژیهای بخش ما نوآوری گردیده و سیستم های جدید جایگزین سیستم های قدیمی گردیده است و بالغ بر دویست میلیون دلار هزینه این سیستم های پیشرفته شده است و از اینرو افرادی که در زمینه معاملات املاک فعالیت دارند می توانند از تارنمای (Website) ما و استفاده نموده وحتی منزل خود را در آن مشاهده نمایند.
جوانان: شما تقریبا به مدت بیست سال در شورای شهر فعالیت داشته اید و با توجه به تجربه هایتان، چگونه خود را آماده این مسئولیت خطیر نمودید؟
مدیریت ارزیابی: تجارب جالبی در وست هالیوود به دست آوردم. زیرا وست هالیوود یک شهر آنچنان پویا، نوآور با مردمی تحصیلکرده با همیاری با جامعه خود میباشند. وست هالیوود بخشی از هالیوود بوده که Sunset را در قلب خویش جای داده و دارای قدیمی ترین استودیوها می باشد و از لحاظ مالیاتی بسیار غنی است. تاکید فراوانی بر توسعه این و حمل و نقل آن داشتم و مجموعه آپارتمانی را برای سالمندان با درآمد محدود بوجود آوردیم. مراسم بسیاری از قبیل رژه، جشن هالووین، و رژه سرافرازی با استقبال چشمگیری مواجه می گردید. گروه بسیاری از مهاجرین روسی در آنجا ساکن میباشند و از اینروز به مجله، شما بسیار علاقمند هستم، زیرا زمانی که در سال 2000 شهردار بودم، موفق گردیدم مرکز اصلی ایرانیان امریکایی یهودی را به وست هالیوود انتقال دهم، تا به چند گوناگونی جامعه کمک نموده و معبد تاریخی یهودی را برای نسلها حفظ نمایم.
جوانان: در رابطه با رکود مربوط به کسانی که دارای ملک شخصی میباشند و با میزان مالیات موافق نیستند، برای خوانندگان ما اطلاعاتی را ارائه فرمائید.
مدیریت ارزیابی: همیشه با چنین مواردی مواجه هستیم ما ارزش ملک را مشخص مینمائیم که می تواند صحیح و نادرست باشد از اینروی عموم مردم می توانند اطلاعات مربوطه را به ما ارائه دهند که کدامیک از موارد مورد توجه قرار نگرفته است. آنان می توانند با ارزیاب بخش ارزیابی ارزش تماس گرفته و در صورتی که بتوانند آنرا نسبت به ارزش ملک متقاعد نمایند، بلافاصله این موضوع مورد اختلاف حل خواهد گردید. در صورتی که مورد اختلاف با ارزیاب ارزشی حل نگردد، شما می توانید تقاضای پژوهش (استیناف) نمائید. اعضای مدیریت استیناف سپس در مورد آن تصمیم گیری می نماید.
هدف ما منصفانه بودن ارزش واقعی امور ملکی می باشد.

1585-20

جوانان: مشکلترین بخش وظایف شما چیست؟
مدیریت ارزیابی: برقراری ارتباط با مردم است. نود درصد عموم می پندارند که من یک مسئول وصول مالیات هستم و هنگامی که (Partial Sales) (سود ملک که کمتر از تمامی ملک) است برای آنان ارسال می گردد، هیچ اقدامی از جانب آنان بعمل نمی آید. ما برنامه هایی داریم که مردم با ما همکاری نمی نمایند.
مثلا اگر شما صاحب منزلی هستید و در آن زندگی می کنید، مشمول چیزی بعنوان معافیت صاحب منزل که ارزش کاسته شده آن هفت هزار دلار خواهد بود البته این یک پس انداز زیاد نمی باشد و هفتصد دلار در سال بالغ می گردد. لیکن، صدها هزار از ساکنین کانتی لوس آنجلس که واجد شرایط هستند، تقاضای آنرا ننموده اند و از اینروی فعالیت های ما با مشکل مواجه می گردد دلیل آن واضح است. زیرا اداره ما از ظاهری برجسته همانند اداره شریف که آنان دارای نشانهای مشخصی بر روی سینه خویش دارند و سلاحهایی در کمر داشته برخوردار نیست.
جوانان: کدام بخش از وظایف تان لذت بخش است؟
مدیریت ارزیابی: عواملی که میتوانیم بدان وسیله، بخش خود را هرچه بیشتر موثرتر و مفیدتر نمائیم. هدفم این است که بتوانیم تاکید بیشتری بعمل آوریم تا ارزیابان ارزشی بتوانند ارزش منصفانه ایی در رابطه با ارزش امور ملکی به عموم ارائه دهند.
درحال حاضر چهل هزار تقاضای پژوهش خواهی وجود دارند که می بایستی مورد بررسی قرار بگیرند. این تقاضاها سالهاست که به تعویق افتاده وبرای ما بسیار ناراحت کننده میباشد. ما نمی بایستی پول مردم را بیش از این نزد خود نگاه داریم و از اینرو بالا بردن تکنولوژی می تواند بیش از پیش ما را در انجام وظیفه خود در رابطه با مردم تسریع نماید.
خوشبختانه، اعضای هیات مدیره سرپرستان بودجه لازم را در این رابطه اختصاص داده اند.
در این رابطه، در صورتی که خودنمایی و گزافه گویی نباشد، هفته گذشته در گردهمایی انجمن ارزیابان بین المللی ارگانهای ارزیابان دولتی که در لاس وگاس شرکت کرده بودم، به دریافت گواهینامه برترین ارزیاب نایل گردیدم که این جایزه بالاترین گواهینامه ارزیاب دولتی میباشد.

1585-21

جوانان: شما قبلا شهردار اینگلزوود بوده ایدت، آیا شهردار بودن لوس آنجلس را برای خود مورد توجه قرار داده اند؟
مدیریت ارزیابی: مادرم همیشه می گفت این موضوع، برای من وجود دارد پیش از آنکه بتوانم حتی ثانیه ایی آنرا مورد توجه قرار دهم در حال حاضر تلاش می کنم که درسمت کنونی بتوانم قابلیت های خویش را به اثبات برسانم. در ملاقاتی که با شهردار لوس آنجلس اریک گارستی داشتم، به وی یادآور گردیدم که آنتونیو کرونا، در 1850 همزمان شهردار لوس آنجلس و ارزیاب بوده است.
جوانان: چشم انداز آتی اداره ارزیابی را چگونه پیش بینی می کنید؟
مدیریت ارزیابی: نسبت به آن بسیار خوشبین هستم. کانتی لوس آنجلس در کالیفرنیا بیشتر پیشرو گردیده و تکنولوژی کاملا پیشرفته آن تا 2019 به اتمام خواهد رسید دلیل عمده یی که ما در این بخش وجود داریم، این است که شالوده ای را بوجود آوریم که بتواند مالیاتهای حاصله از املاک را صرف ایمنی مردم، جاده ها، مراکز آموزشی، پارکها و غیره بنماید.
جوانان: آیا در انتخابات آتی شرکت می نمائید و درچه زمانی این انتخابات انجام می گردد؟
مدیریت ارزیابی: بلی و تاریخ آن در ماه جون 2018 میباشد.
جوانان: در این رابطه از هرگونه مساعدتی نسبت به شما دریغ نخواهیم کرد، ضمنا افراد بسیاری هستند که تمایل دارند در بخش شما فعالیت داشته باشند. آیا شرایط شغلی برای آنان وجود دارد؟
مدیریت ارزیابی: بلی، پنج طبقه ارزیابی داریم و این یک شغل حرفه ای میباشد. فارغ التحصیلان بدون توجه به رشته اختصاصی خود می توانند تقاضا نمایند پس از دو سال کارآموزی که یکسال آن مربیگری است می توانند مشغول کار شوند. آنان می توانند به لیست مشاغل کانتی لوس آنجلس مراجعه و تقاضای خود را ارائه دهند.
جوانان: از گفتگو با شما سپاسگزاریم.

با تشکر از همکاری دوست عزیز آرام سرداریان در تهیه این گزارش

1585-22

1585-23

1585-24

1585-25