1484-13

تحصیلات آکادمیک ندارم، ولی رویدادهایی همراه با احساسات و ذوق ذاتی، سبب خلق آثارم شد

با نسیم نبوی زاده نقاش ایرانی در لندن، گفتگویی در جوانان رادیو داشتیم، که چون همیشه آنرا بنا به خواسته شما خوانندگان مجله، در اینجا از نظرتان می گذرانیم.
• از نسیم درباره فضای فرهنگی و هنری لندن می پرسیم.
می گوید: لندن همیشه پایگاه هنرهای مختلف است، در اینجادر طی هفته، نمایشگاه ها، تیاترها، فیلم ها، کنفرانس ها و فستیوال های مختلف برگزار میشود. من از 22 سال پیش که به این سرزمین آمدم، از این همه توجه وعلاقه مردم نسبت به هنر وفرهنگ و تاریخ سرزمین های مختلف، سرشار شدم احساس خوبی داشتم.
شما در لندن هیچگاه از جهت هنر و فرهنگ دچار کمبود نمی شوید، اگر فرصت داشته باشید می توانید همه روز و شب در این رویدادها حاضر باشید.
• شما خود نقاشی را چگونه آغاز کردید، آیا تحصیلات آکادمیک هم داشتید؟
– من از کودکی عاشق نقاشی بودم، در دوران مدرسه، همیشه بالاترین نمره را در نقاشی می گرفتم، هر نمایشگاهی تشکیل می شد من در آن حضور داشتم، در مسابقات مختلف دبیرستانها در تهران و در سراسر ایران شرکت می کردم وخوشبختانه توجه زیادی به کارهایم می شد.من در 18 سالگی ازدواج کردم و با شوهرم به لندن کوچ کردیم، در کارهای من، زندگی موج میزند رنگها با پیام ویژه همراه است، آمیختن رنگها، سبب تحسین وحیرت ایرانی و غیرایرانی شده ولی تحول و دگرگونی کار من از زمانی آغاز شد که من بخاطر از دست مادرم در خود فرو رفتم، خواستم اندوه بزرگ خود را فراموش کنم. نقاشی بهترین وسیله بود برای بیان احساسات درونی من، چون می دیدم با هر تابلوئی به آرامش تازه ای میرسم. همسرم بیشترین دلیل برای موفقیت من بود، چون او همیشه و درهر شرایطی مرا تشویق می کرد درواقع همه فامیل و خانواده مشوق من بودند و همسرم کمک کرد تا زیباترین سایت را برای ارائه کارهایم داشته باشم، بجرات شکوفایی کار من با حمایت شوهر و بچه هایم به آنجا که آرزو داشتم رسید و هرکدام به نوعی در این مسیر مرا یاری دادند.

1484-14

من شیوه خاصی در نقاشی دارم، رنگها حالت سه بعدی بخود می گیرد، چون من از فرهنگ خود، از طبیعت سرزمین خود از رنگهای طبیعی و سنتی الهام گرفتم و با احساس و اندیشه خود آمیختم، ولی هیچگاه من در کالج و دانشگاهی تحصیل نکردم هرچه بود احساس من بود، الهامات من بود، همین ها کارم را تا حد زیادی متفاوت کرد.
• نگاهی به آثار شما، نشانه ها والهاماتی از آثار استاد اویسی در آنها دیده می شود، آیا شما تحت تاثیر این استاد هستید؟
– من همیشه از آثار و سبک استاد اویسی لذت می برم، بجرات من از آثارش الهام می گیرم، به من انرژی میدهد، بعضی از کارهایم در آن مسیر حرکت می کند، ولی باور کنید قبل از دیدن آثار استاد، من نقاشی هایم این حالت را داشت ولی بعد با مروری بر آثار اویسی، آنرا کامل تر کردم. آرزو دارم روزی ایشان را از نزدیک ملاقات کنم. کلی در ذهنم سئوال دارم، می خواهم از ایشان بیاموزم. اما من همه سعی ام این است که خودم باشم. رنگ آمیزی کارهای من، نشئت از گلیم ها و قالی های ایرانی می گیرد، ریشه در سرزمینم دارد. وقتی انگلیسی ها به دیدار کارهایم می آیند مرتب درباره آمیختگی رنگها و جنس رنگها و هماهنگی آنها می پرسند. من در لندن در نمایشگاه هایی شرکت کردم ولی دلم میخواهد روزی به امریکا بیایم و در آنجا کارهایم را به گالری ها ببرم.
• درلس آنجلس، گالری هایی وجود دارد، از جمله گالری سیحون با مدیریت مریم سیحون، که پایگاه بسیاری از هنرمندان داخل و خارج از ایران است شما می توانید با او تماس بگیرید، نه شما همه هنرمندان نقاش و مجسمه سازو عکاس می توانند با مریم سیحون با تلفن زیر تماس بگیرند.

818-640- 5321

– من حتما تماس می گیرم و امیدوارم به لس آنجلس بیام و حضورا از مجله و رادیو جوانان سپاسگزاری کنم، که این چنین بی ریا به هنرمندان در سراسر جهان کمک می کند و براستی شما پایگاه هنر ایرانی هستید و من در مجله می بینم که چگونه هنرمندان مقیم خارج و حتی داخل ایران، از چنین پایگاهی بهره می برند.

1484-15