1367-15

1367-13

فلورا کاشانچی بیش از 20 سال است با کمپانی معتبر فارمز  Farmer’s Insuranceهمکاری دارد  و بدلیل موفقیت و تجربه در رشته خودش بیمه های عمر و لانگ ترم که Long Term Care ، همیشه فریادرس ایرانیان بوده است.
فلورا کاشانچی می گوید: اینروزها بسیاری از مردم درباره بیمه «اوباما کر» می پرسند. که باید قبل از پایان سال 2013، دراین زمینه اقدام کنند و مسلما نیاز به یاری ایجنت های با تجربه بیمه دارند تا این مراحل را برایشان طی کند و برایشان توضیح بدهند که با چه درآمدی و در چه سن و سالی، از چه امتیازاتی برخوردار میشوند و چرا باید همه از کوچک و بزرگ در این سرزمین بیمه داشته باشند. اما یکی از ضروری ترین بیمه هایی که همه باید در فکر تهیه آن باشند بیمه  LTC  یا Long Term Care یا بیمه مراقبت های ویژه طولانی برای افراد بالای 65 سال است که باید ازسنین پائین تر اقدام نمایند وگرنه بعدها امکان دسترسی به چنین بیمه ای وجود ندارد.آنها که دارای چنین بیمه ای هستند به اعجاز آن پی برده اند،شاید خیلی ها ندانند که هیچ بیمه ای برای مراقبت های ویژه طولانی هزینه ای نمی پردازد و در نتیجه تا سالم و سرپا هستیم، باید در فکر تهیه این بیمه باشیم، تا در شرایطی که قادر به راه رفتن، غذا خوردن، حمام کردن، لباس پوشیدن و حتی استفاده از توالت نیستند، این بیمه با پرستاران ویژه فریاد رس شان باشد.
ما در دفترمان همه امکانات و اطلاعات مربوط به بیمه را داریم.
در ضمن همه آنها که به سن 65 سالگی میرسند، 3ماه قبل و سه ماه بعد از 65 سالگی می توانند برای گرفتن مدیکر ساپلیمنت اقدام نمایند که در این زمان بدون هیچ  سئوال پزشکی می توانند مدیکر سوپلیمنت که مکمل مدیکر است دریافت دارند که در کمپانی ما چه در این زمینه ها و چه زمینه های دیگر، نازل ترین قیمت ها را با بهترین کمپانی بیمه در اختیار داریم.
تلفن و آدرس :

1367-16

1367-14