1412-40

1412-41

• دکتر حاجیان عزیز در بحثی که هفته گذشته داشتیم وخیلی مورد توجه قرار گرفت چند تا سئوال از طرف شنوندگان رادیو بود اینکه خیلی اصرار داشتند که در مجله هم درج شود سئوال یکی از شنوندگان این بود که من در ایران ازدواج کردم وآمدم اینجا و درامریکا و آنرا ثبت (Register) نکردم. حالا یک مسائلی پیش آمده، خانم من خیلی ناسازگاری می کند و می خواهیم از هم جدا شویم ولی نمیدانم چه کار کنم که اگر ایشان بخواهند طلاق بگیرند قوانین ایران شامل این خانم می شود یا قوانین اینجا.
دکتر حاجیان: بگذارید از اینجا شروع کنیم که یک ایرانی آمده در امریکا و در اینجا می خواهد تقاضای طلاق کند. امریکا یک کشور دو جداره است ما در ایران یک کشور یک جداره بودیم یعنی اینکه شما از هر مرز ایران وارد می شدید از تبریز از بوشهر و یا از آبادان یا از بلوچستان قوانین تمام ایران در مورد این افراد یکی بود وقتی که افراد وارد خاک امریکا میشوند اول از دروازه «مهاجرتی» رد می شوند این دروازه فدرال است ارتباطی به دروازه های ایالتی ندارد باید اینطوری فکر کنید که شما وقتی وارد خاک امریکا می شویداول وارد خاک فدرال می شوید بعد از آن فرودگاه می روید به یک فرودگاه دیگر و یا به آن شهری که می خواهید وارد شوید برای یک ایرانی که به عنوان مهاجر وارد امریکا می شود یا به عنوان توریست یا هر عنوان دیگر اگر در ایران ازدواج کرده اند این ازدواج از نظر دولت فدرال امریکا به رسمیت شناخته می شود بنابراین به محض ورود در امریکا بخصوص خانمها و آقایانی که از طریق گرین کارت می آیند اینجا و یا از طریق دانشجویی می آیند اینجا ویا از طریق مهاجرت می آیند و یا به هر فورم دیگر شما به دولت فدرال امریکا اعلام  می کنید که ما زن وشوهر هستیم مگر در مواردی که یک دلیلی یا ایالتی قانونی داشته باشد که این قانون را تا حدودی با قانون فدرال فرق کند ولی بطور کلی شما اگر در ایران ازدواج کردید درحال حاضر تنها جایی که در امریکا مقررات ازدواج بخصوصی دارد منطقه کالیفرنیاست. خارج از آن هر ایالتی برای خودش یک قانونی دارد و تقریبا تمام ایالت امریکا زن و شوهر به تنهایی می توانند بروند به دادگاه و تقاضای طلاق بدهند یک تعدادی از ایالات هستند که می گویند اگر کسی می خواهد تقاضای طلاق بدهد به چه دلیلی است و به دنبال علت و بهانه می گردند ولی کالیفرنیا این بهانه را ندارد در کالیفرنیا اگر زن یا مرد هر کدام از زندگیشان ناراضی هستند می توانند بروند وتقاضای طلاق بدهند.
• این مسئله خیلی مورد مهمی است که خیلی ها راجع به آن کم می دانند.
– در این جهت شما وقتی که می روید به دادگاه و فقط کافی است که در فرمی که در دادگاه است فقط می پرسد که شما کی ازدواج کردید کی از همدیگرجدا شدید. بعضی از خانمها و آقایانی هستند که در ایران ازدواج می کنند وبعد از طریق ویزای نامزدی وارد امریکا میشوند و می دانند که اگر از طریق ازدواج وارد شوند وگرین کارت بخواهند بگیرند قبل از ورود باید یکی یا دو سال صبر کنند به همین دلیل چون عشق و علاقه فراوان است می خواهند بلافاصله کارشان انجام شود که می آیند در کالیفرنیا ودوباره ازدواج می کنند یکی از مسائلی که در زمان طلاق پیش می آید اینکه کدام یک از این دو تا ازدواج معتبر است. ازدواج ایران یا ازدواج امریکا و فرض قانونی در کالیفرنیا این است که اولین ازدواج معتبر است مگر اینکه به یک دلایلی ازدواج دوم مشکل داشته باشد و این یک دریچه ای را باز می کند از روی مسائلی خیلی خطرناک قانونی که مایه دردسر می شود که بسیاری از خانمها و آقایان با ازدواج در امریکا دوکار انجام میدهند اولا به دولت فدرال در مورد ورودشان دروغ می گویند که کلاهبرداری است و دوم در زمانی که در امریکا ازدواج می کنند می گویند ما قبلا ازدواج نکردیم  که باز هم یک دروغ دیگری است و من می دانم که بسیاری از خانمها و آقایان این کارها را می کنند بخصوص خانمها و آقایان جوان و بخصوص کسانی که عجله دارند زودتر گرین کارت بگیرند و بیایند امریکا بدون اینکه فکر کنند فردای زندگی چه خواهد شد آیا چه مسئله ای پیش خواهد آمد.
• بعضی ها در ایران طلاق می دهند و یک مدارکی هم درست می کنند بعد می آیند  اینجا به عنوان نامزد دوباره ازدواج می کنند.
– متاسفانه ما وقتی این کارها را انجام می دهیم و هیچوقت به این فکر نیستیم که ممکن است روزی گرفتاری پیش بیاید. هفته پیش در شمال کالیفرنیا دادگاه فدرال در مورد پرونده یک آقای مصری که قبلا در امریکا ازدواج کرده به قول خودش ازدواج گرین کارتی کرده و برای آن ازدواج  طلاق رسمی صادر نمی شود و بعد ازدواج دوم را می کند چون ازدواج اول تمام نشده می گوید که بیاییم ما یک عقد شرعی کنیم یکی از دوستانشان را صدا می کنند و به ایشان میگویند که شما بیا و عقد شرعی ما را انجام بده و آن آقای مصری از این خانم دو تا بچه درست می کند و بعد این خانم به یک دلایلی می رود در قطر و در آنجا از آن آقا تقاضای طلاق می کند آن آقا هم میآید به کالیفرنیا می گوید که همسر من در قطر تقاضای طلاق کرده و بچه ها را برده در قطر بنابراین دادگاه کالیفرنیا بیائید رأی بدهید که من بتوانم این بچه ها را بگیرم و دادگاه کالیفرنیا هم رأی می دهد که مادر تو باید بیایی و با این آقا قرار حضانت بگذارید و بعد این آقا در حال گرفتن گرین کارت بوده در زمانی که آن دوره سه ساله ازدواج اولیش از آن خانم اول طی می کرده تقاضا می دهد به دولت فدرال که من می خواهم سیتی زن شوم در تقاضای سیتی زن شدن ایشان، دولت فدرال متوجه میشوند که این آقا ازدواج مجدد کرده واین ازدواج مجدد در کالیفرنیا هم خلاف قانون کالیفرنیا است و بعد نماینده دادستانی اداره مهاجرت می روند کپی پرونده خانواده را بیرون می آورند دادگاه فدرال به این امضاء نگاه میکند و از این آقا سئوال میکند به چه دلیل در دادگاه خانواده گفته است که من ازدواج کردم و تقاضای نگهداری بچه هایش را داده و قاضی فدرال میگوید که این آدم یک دروغگوی حرفه ای است به همسر اولش دروغ گفته به همسر دومش دروغ گفته به دولت کالیفرنیا دروغ گفته پس بنابراین ما یک چنین آدمی را به عنوان تبعه امریکا نمی خواهیم این آدم بعد از سالها زندگی کردن درکالیفرنیا الان تقاضای تبعیتش رد شده پس بنابر این زمانی که گرفتاری پیش می آید دیگر کاری نمی توان کرد.
• آقای دکتر آن کسی که فرض کنید در ایران با شخصی ازدواج کرده والان آمده دراینجا وبعد از مدتی می خواهند طلاق بگیرند.اینها یک ملک و املاکی در ایران  دارند که مال مرد خانواده است ظاهرا آیا دادگاه طبق قانون امریکا عمل می کند یا طبق قانون ایران یعنی فرض کنید تمام این املاک به اسم آقا است حالا آمده اینجا و از همسرش بعد از ده سال جدا می شود آیا قوانین اینجا حامی آن خانم هست در برابر آن ثروتی که این آقا در ایران دارد یا خیر.
– آراء قانون کالیفرنیا در مورد اموال که در خارج از امریکا است آراء یک دست نیست به دلیل اینکه در بسیاری از موارد دادگاهها به این نگاه می کنند که بطور مثال اگر اموال به اسم یک همسر است در این مورد یک زیربنای قانونی دیگری وجود دارد.
در ایران ملک  مال آن شخصی است که اسمش روی آن سند است در حالی که  در کالیفرنیا ارتباطی ندارد که اسم چه کسی روی سند باشد بستگی دارد که آیا این ملک در دوران زناشویی خریداری شده یا خیر منتها املاکی که در ایران خریداری می شود به اسم مرد است دراین حال زیربنای این تعهداتی است که مرد در برابر زندگی زن دارد بطور مثال در ایران طبق قانون مدنی زن وظیفه کار کردن ندارد مرد وظیفه دارد که زندگی زن را تامین کند نفقه در قانون مدنی ایران  یعنی اینکه در دوران زندگی زناشویی مرد موظف است خانه زن را تهیه کند مستخدم زن را تهیه کند بنابراین بعضی از دادگاهها میگویند اموالی که در ایران هست مربوط به ایران هست بخصوص در مواردی که شما اموالی در ایران دارید بغل آن مهریه را هم دارید.
بنابراین بعضی ازدادگاهها می گویند که مسائل ایران خیلی پیچیده است و ما به آن دست نمی زنیم مگر اینکه آن کسی که می گوید این ملک مال هر دوی ما نیست باید بیاید دادگاه وثابت کند که این ملک به هر دوی آنها تعلق ندارد ارث پدری بوده من پول قبل از ازدواج داشتم