واکسیناسیون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬پزشکی‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬برای‭ ‬65سال‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اینروزها‭ ‬برای‭ ‬کارکنان‭ ‬رستوران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬برای‭ ‬18‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬که‭ ‬بیماری‭ ‬خاصی‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬انجام‭ ‬میشود‭.‬

همه‭ ‬خدمات‭ ‬پزشکی‭ ‬از‭ ‬داخلی،‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬زایمان،‭ ‬کنترل‭ ‬وزن،‭ ‬دندانپزشکی،‭ ‬تشخیص‭ ‬زودرس‭ ‬سرطان،‭ ‬بیماریهای‭ ‬قند،‭ ‬پوستی‭ ‬و‭ ‬فیزیوتراپی‭ ‬و‭ ‬رادیولوژی،‭ ‬نوار‭ ‬قلب‭ ‬و‭ ‬آزمایش‭ ‬خون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کلینیک‭ ‬ها‭ ‬انجام‭ ‬میشود‭.‬

دکترراسخی‭ ‬در‭ ‬کلینیک‭ ‬های‭ ‬پنج‭ ‬گانه‭ ‬مراکز‭ ‬پزشکی‭ ‬کالیفرنیای‭ ‬جنوبی‭ ‬در‭ ‬ون‭ ‬نایز،‭ ‬لانگ‭ ‬بیچ،‭ ‬پاموما،‭ ‬پیکوریورا‭ ‬و‭ ‬المونته،‭ ‬درها‭ ‬را‭ ‬بروی‭ ‬طبقات‭ ‬مختلف‭ ‬مردم‭ ‬جهت‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬بازکرده‭ ‬بخصوص‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬مارچ‭ ‬همه‭ ‬کارکنان‭ ‬رستوران‭ ‬ها،‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬درارتباط‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬هستند‭ ‬را‭ ‬واکسن‭ ‬می‭ ‬زنند‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬باید‭ ‬کارت‭ ‬شناسایی‭ ‬خاص‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشندا،‭ ‬پیشاپیش‭ ‬وقت‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬مراجعه‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬سریعا‭ ‬مراحل‭ ‬آن‭ ‬طی‭ ‬بشود‭.‬

مسئول‭ ‬بخش‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬این‭ ‬کلینیک‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬تا‭ ‬سنین‭ ‬بالای‭ ‬65‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬واکسینه‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬لحظه‭ ‬واکسن‭ ‬مدرنا‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬گرفتیم‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬جانسون‭ ‬اند‭ ‬جانسون‭ ‬هم‭ ‬اضافه‭ ‬شود‭.‬

برای‭ ‬افراد‭ ‬18سال‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬نیزاگر‭ ‬بیماری‭ ‬های‭ ‬حاد‭ ‬قلبی،‭ ‬کلیوی،‭ ‬دیابت،‭ ‬پیوند‭ ‬اعضا‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬با‭ ‬تعیین‭ ‬وقت‭ ‬قبلی‭ ‬ودر‭ ‬شرایط‭ ‬بالا‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬آزمایشات‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬نظرپزشک‭ ‬متخصص‭ ‬اقدام‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬البته‭ ‬از‭ ‬مراجعه‭ ‬کنندگان‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬قبلا‭ ‬همه‭ ‬اطلاعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬جسمی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بگویند،‭ ‬اگر‭ ‬حساسیتی‭ ‬و‭ ‬آلرژی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هرچیزی‭ ‬دارند‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بگذارند‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬امکانات‭ ‬شرایط‭ ‬امرجنسی‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هرموقعیتی‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬کمک‭ ‬کنیم‭.‬

درطی‭ ‬ماههای‭ ‬گذشته‭ ‬درهای‭ ‬کلینیک‭ ‬ها‭ ‬بروی‭ ‬مردم‭ ‬باز‭ ‬بوده،‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬های‭ ‬خود،‭ ‬یا‭ ‬مراجعه‭ ‬مستقیم،‭ ‬با‭ ‬وقت‭ ‬قبلی‭ ‬تست‭ ‬کرونا‭ ‬گرفته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شخصی‭ ‬بیمه‭ ‬نداشته‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬دولتی‭ ‬بصورت‭ ‬مجانی‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینروزها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬هم‭ ‬چنین‭ ‬عمل‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬دری‭ ‬بروی‭ ‬مردم‭ ‬بسته‭ ‬نیست‭.‬

این‭ ‬هفته‭ ‬درباره‭ ‬خدمات‭ ‬دیگراین‭ ‬کلینیک‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬راسخی‭ ‬گفتگو‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬انسانی‭ ‬دکتر‭ ‬راسخی‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬ستوده‭ ‬ایم‭.‬

‭ ‬آیا‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬گرین‭ ‬کارت‭ ‬یا‭ ‬سوشیال‭ ‬سیکوریتی‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مسافرباشند،‭ ‬آیا‭ ‬شما‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬می‭ ‬کنید؟‭ ‬‭ ‬

‭- ‬بله‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مشخصات‭ ‬پیش‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ازلحاظ‭ ‬مالی‭ ‬پوشش‭ ‬درمانی‭ ‬ندارند‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬برایشان‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬بیمه‭ ‬بگیریم،‭ ‬یکی‭ ‬بیمه‭ ‬موقتی‭ ‬مدیکل‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬بیمه‭ ‬اورژانس‭ ‬یا‭ ‬امرجنسی‭ ‬مدیکل‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬استیت‭ ‬می‌فرستیم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬استیت‭ ‬مشخص‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬اینها‭ ‬واقعا‭ ‬استطاعت‭ ‬مالی‭ ‬ندارند‭ ‬استیت‭ ‬برایشان‭ ‬کارت‭ ‬بیمه‭ ‬دایمی‭ ‬می‭ ‬فرستد‭.‬

‭ ‬درلیست‭ ‬سرویس‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬همه‭ ‬جور‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬تخصصهای‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬درکلینیک‭ ‬های‭ ‬خودتان‭ ‬دارید‭ ‬آیا‭ ‬اینها‭ ‬درهمه‭ ‬کلینیک‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬محدود‭ ‬می‭ ‬باشد؟‭ ‬

‭- ‬بله‭ ‬دقیقا‭ ‬تا‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬سعی‭ ‬کردیم‭ ‬همه‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬سرویس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬مثل‭ ‬قلب‭ ‬وعروق،‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬زایمان،‭ ‬فیزیکال‭ ‬تراپی،‭ ‬تغذیه‭ ‬واطفال‭ ‬ومعاینه‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬بدو‭ ‬تولد‭ ‬تا‭ ‬18سالگی‭ ‬همه‭ ‬بطوررایگان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سرویس‭ ‬دیگر‭ ‬دندان‭ ‬پزشکی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬شهروندان‭ ‬قرار‭ ‬دادیم‭. ‬

‭ ‬اگرکسی‭ ‬مشکل‭ ‬دندان‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کلینیک‭ ‬شما‭ ‬بیاید‭ ‬ولی‭ ‬بیمه‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬چه‭ ‬کار‭ ‬کند؟‭ ‬

‭- ‬این‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬نوع‭ ‬سرویسی‭ ‬لازم‭ ‬دارد‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬جراحی‭ ‬انجام‭ ‬نمی‭ ‬دهیم‭ ‬ولی‭ ‬تمام‭ ‬معاینات‭ ‬و‭ ‬پرکردن‭ ‬دندان‭ ‬و‭ ‬تمیزکردن‭ ‬وغیره‭ ‬را‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بچه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬فیلر‭ ‬دارند‭ ‬ما‭ ‬اینجا‭ ‬براشون‭ ‬انجام‭ ‬میدهیم،‭ ‬و‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬متخصصان‭ ‬دیگری‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بپیوندند‭.‬

‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تخصص‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬بینیم‭ ‬که‭ ‬اکثرایرانیها‭ ‬دچار‭ ‬کلسترول‭ ‬و‭ ‬فشارخون‭ ‬هستند‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬توصیه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پیشگیری‭ ‬هایی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬دارید؟‭ ‬

دکترراسخی‭: ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬اشاره‭ ‬کردید‭ ‬تقریبا‭ ‬ازطریقی‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬مربوط‭ ‬میشوند‭. ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬درجوانی‭ ‬چاق‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬بدنی‭ ‬هم‭ ‬ندارند‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬فشارخون‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دیابت‭ ‬ارثی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬ریسک‭ ‬های‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬سکته‭ ‬های‭ ‬مغزی‭ ‬و‭ ‬قلبی‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬فعال‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬مواظب‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬چی‭ ‬میخورند‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬آنها‭ ‬چطور‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬فشارخون‭ ‬دارند‭ ‬بهتراست‭ ‬با‭ ‬دارو‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کنترل‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬نکنند‭ ‬بعدها‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬سفت‭ ‬شدن‭ ‬شریانها‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬سکته‭ ‬مغزی‭ ‬و‭ ‬قلبی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬دیابت‭ ‬دارند‭ ‬باید‭ ‬حتما‭ ‬میزان‭ ‬قندشان‭ ‬را‭ ‬هرسه‭ ‬ماه‭ ‬چک‭ ‬کنند‭ ‬واین‭ ‬شماره‭ ‬باید‭ ‬حتما‭ ‬کمتراز‭ ‬7‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬آیا‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬طفولیت‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬آموزش‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬زودتر‭ ‬پیشگیری‭ ‬شود؟‭ ‬

‭- ‬بله‭ ‬اینجا‭ ‬ما‭ ‬آزمایشاتی‭ ‬داریم‭ ‬برای‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬طفولیت‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬درآینده‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فاکتورها‭ ‬دچار‭ ‬میشوند‭ ‬یا‭ ‬خیر‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬چنین‭ ‬است‭ ‬برایشان‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬چطورجلوگیری‭ ‬بکنند‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬بعدی‭ ‬نشود‭.‬

بیشتر‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬صحبت‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬پزشک‭ ‬بداند‭ ‬چطور‭ ‬با‭ ‬مریض‭ ‬صحبت‭ ‬کند‭ ‬واهمیت‭ ‬بدهد‭ ‬حتما‭ ‬مریض‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬حس‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دکتربرایش‭ ‬اهمیت‭ ‬قایل‭ ‬است‭ ‬واینجاست‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬دکتر‭ ‬و‭ ‬مریض‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬گیری‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬واینکه‭ ‬حتما‭ ‬باید‭ ‬چندگاهی‭ ‬دکتر‭ ‬با‭ ‬مریض‭ ‬تماس‭ ‬بگیرد‭ ‬واو‭ ‬را‭ ‬چک‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬بداند‭ ‬از‭ ‬وقتی‭ ‬مداوا‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬آخر‭ ‬چقدر‭ ‬فرق‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬بیشترین‭ ‬بیماران‭ ‬ایرانی‭ ‬شما‭ ‬دچار‭ ‬چه‭ ‬بیماری‭ ‬هستند؟‭ ‬

‭- ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬سن‭ ‬دارد،‭ ‬چاقی،‭ ‬بیماریهای‭ ‬مقاربتی،‭ ‬کلسترول،‭ ‬دیابت،‭ ‬آرتروز،‭ ‬پروستات‭ ‬و‭ ‬سرطان‭ ‬پستان‭ ‬وروده‭ ‬وغیره‭ ‬درکلینیک‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬بررسی‭ ‬ها‭ ‬انجام‭ ‬میشود‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مموگرام‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬چیزی‭ ‬مشکوک‭ ‬بود‭ ‬فورا‭ ‬رسیدگی‭ ‬بکنیم‭.‬