1469-42

1469-43

رادنی مصریانی را بعنوان یک وکیل مبرز و موفق در دادگاههای کالیفرنیا می شناسیم و تا امروز بیش از چندصد میلیون دلار خسارت برای موکلین خود دریافت داشته است.
ابتدا از رادنی مصریانی درباره پرونده هایی که در دفاتر حقوقی شان بررسی و دنبال می شود می پرسیم؟
می گوید:بطور کلی پرونده های دادگاهی را رسیدگی می کنیم، بخصوص صدمات بدنی، تصادفات، زمین خوردگی و حوادثی که خدای نکرده منجر به مرگ میشود، بخش دیگر پرونده های ما به مسائل کارمند و کارفرما ارتباط دارد در این زمینه کارمندانی که در رابطه با تبعیض نژادی، سن بالا، نوع مذهب اخراج میشوند، کارمندانی که به اعمال غیرقانونی کمپانی اعتراض می کنند، زمان ناهار به آنها نمی دهند، برخوردهای خشونت آمیز و توهین آمیز با آنها میشود، بخاطر رنگ پوست، نژادشان تحت ستم و توهین و اخراج قرار می گیرند در دفاتر ما رسیدگی میشود.
البته ما توصیه می کنیم باید این شکایات با مدرک و شاهد همراه باشد و در صورت امکان بروی ایمیل و فکس باشد تا پرونده در دادگاه به سرعت پیش برود.
می پرسیم: یک زمانی در دهه سالهای 80 و 90 میزان شکایات سوء استفاده و آزار جنسی و تجاوز در کمپانی ها بسیار بالا بود، ولی ناگهان این نوع شکایات فروکش کرد و دادگاهها تقاضای مدارک و شواهد قوی تر کردند.
– در آن سالها خیلی از پرونده ها به دادگاههای بالاتر رفتند و بدلیل کمبود دلیل و مدرک و شاهد به بن بست هایی رسیدند و از سویی کارفرمایان شدیداً محتاط شدند و بقولی دست به عصا راه رفتند و همین ها میزان شکایات را پایین آورد.
مسلما شکایتی که برمبنای تقاضای دوستی از سوی مدیر و یا کارمندی در مورد خانمی به دادگاه برود، قابل بررسی نیست چون بهرحال خیلی از مردان به خانم ها پیشنهاد دوستی، ناهار و شام میدهند و وقتی آن خانم نمی پذیرد قضیه تمام است ولی اگر آن آقا چه مدیر و چه همکار، این تقاضا را مرتب تکرار کند و بصورت مزاحمت و تهدید درآید، قابل تعقیب و بررسی در دادگاه است، از سویی مدیر کمپانی کارمند زنی را برای ایجاد رابطه تحت فشار، تهدید و اخراج قرار دهد، بشدت در دادگاه قابل بررسی است.
– چند هفته پیش یک خانم کارمند که برای دوره تعلیماتی از سوئد به امریکا آمده و در کمپانی کار می کرد، به دادگاه نیویورک شکایتی کرده بود که رئیس من بعد از 3 سال رابطه، مرا تحت کنترل شدید قرار داده و اجازه بیرون رفتن و دوست پسر گرفتن بمن نمی دهد و این شکایت با رأی 13 میلیون دلار خسارت پایان گرفت با توجه به رابطه چندین ساله آنها آیا این شکایت قابل قبول و چنین خسارتی معقول بود؟
ـ دادگاه بعد از بررسی پرونده شکایت، اگر بفهمد که آن خانم تحت فشار و تهدید، از دست دادن شغل خود و یا حتی اخراج از کار و از امریکا تن به چنین رابطه ای داده، قضیه فرق می کند یا بفهمد که آن آقا ضمن رابطه، آن خانم را تحت کنترل شدید گرفته و به او اجازه بیرون رفتن با دیگران را نمی دهد، و به همین بهانه او را تهدید کرده، باز هم پرونده قابل تعقیب است.
معمولا وقتی چنین پرونده هایی، بیرون از دادگاهها حل نمیشود، پای هیئت منصفه پیش می آید. گاه آن گروه برای تنبیه کردن آن رئیس زورگو، خسارت سنگینی را تعیین می کنند تا سبب هشدار و عبرت دیگران هم بشود.

1469-44

– مسئله تصادفات که اینروزها حادترین پرونده ها را دربرمی گیرد و اینکه بعضی ها با برنامه ریزی خود را به یک تصادف شدید مربوط می کنند، جلوی اتومبیل ها ترمز می کنند، ناگهان جلوی آنها می پیچند و بعد هم ادعای خسارت می کنند، چه سرنوشتی دارند.
ـ شرکت های بیمه، پرونده ها با توجه به تجربیات چند دهه گذشته، در برابر این نوع پرونده ها می ایستند مگر اینکه صدمات شدید بدنی و یا حوادث مرگبار پیش آمده باشد.
در دفاتر ما، افرادی که در تصادفات صدمات شدید بدنی دیده اند و نقص عضو پیدا کرده اند یا وابسته ای از آنها در تصادف جان باخته، پرونده اشان دنبال میشود و ما سرسخت و حرفه ای در دادگاهها می جنگیم تا حقوق این افراد گرفته شود کمپانی های بیمه در برخورد با این پرونده ها، ابتدا خیلی بی تفاوت برخورد می کنند، اما وقتی می بینند یک وکیل باتجربه پشت پرونده ایستاده و پرونده را جدی دنبال می کنند حاضر می شوند قبل از رسیدگی از سوی هیئت ژوری، با این افراد کنار بیایند و در این مراحل نقش یک وکیل باتجربه و جنگجو خود را نشان می دهد چون سرنوشت آن افراد در گرو این خسارت است.
– خیلی از ایرانیان می ترسند پرونده تصادف با یک پلیس و آتش نشان و آمبولانس را دنبال کنند ترس اینکه در آینده به دردسر می افتند.
ـ این اشتباهی بزرگ است که کسی زمان تصادف با یک پلیس و یا مأمور دولت کوتاه بیاید و گذشت نشان بدهد در حالیکه یا عضوی آسیب شدید دیده و یا به اتومبیل خسارت وارد آمده است. ما همین الان در دفترمان یک پرونده تصادف داریم که یک مأمور اف بی آی در آن مقصر است و آن مأمور اصلا کاری به این مسئله ندارد چون یک بخش از اف بی آی اینگونه پرونده را دنبال می کند و خسارت ها را هم پرداخت می کند، حتی این پرونده ها آسان تر قابل تعقیب و بررسی و دریافت خسارت است.
– معمولا مشورت با مشاوران شما با هزینه همراه است؟ به افرادی که زمان تصادف امکان آمدن به دفتر شما را نداشته باشند چه کمکی می کنید؟
– اصولا همه گونه مشورت چه تلفنی، چه حضوری، در دفتر ما مجانی است، ما با حوصله و دقت به سئوالات مردم توجه و جواب می دهیم.
در مورد افرادی که تصادف کرده و امکان آمدن به دفتر ما را ندارند، بلافاصله مشاوران ما به سراغ شان می روند و پرونده اشان را تشکیل می دهند و بعد مراحل را پی می گیرند و در ضمن در صورت صدمات شدید بدنی، آنها را به پزشکان متخصص و کلینیک های مجهز معرفی می کنیم و در ضمن تا پایان پرونده هیچ دستمزدی طلب نمی کنیم و اگر حتی پرونده به نتیجه نرسید، باز هم حق الوکاله دریافت نمی کنیم.
ما میزان حق الوکاله مان را با هر دفتر دیگری Match می کنیم، مشاوران ما گاه برای رسیدگی به بعضی پرونده ها تا شمال کالیفرنیا، سن دیه گو می روند چون نیت شان خدمت به مردم است.

تماس با دفاتر دکتر رادنی مصریانی
Tel: (866) 500-7070
www.mesrianilaw.com

1469-45