cover_1233

شهلا سرشار و احمد آزاد درباره كنسرت مشترك شان در 6 فوریه در ويلشر ايبل تياتر لوس آنجلس مي‌گويند

 

شهلا سرشار: شبي كه استاد جاودانه موسيقي مرتضي ني داوود نواخت و من آواز بيات ترك را خواندم، شب جاودانه زندگي من بود
شب 6‌ فوريه، آثاري از پيشگامان وآهنگهاي جديدي را اجرا مي‌كنم
پروفسور يارشاطر، سازمان ايرانيكا، سازمان فرهنگي ايرانيان، حاميان ما در اين حركت فرهنگي هنري هستند

شهلا سرشار در طي بيست وهفت وهشت سال گذشته درخارج در حد توان خود كوشيده در حيطه موسيقي سـالم و صـحيح كار كند و هـمچنين با بازخواني آثار پــيـشـگــامــان، در زنــده نگهداشتن آنها گام بردارد.
كنسرت 6‌ فوريه ويلشر ايبل تياتر سي و چندمين كنسرت شهلا در سالن هاي بزرگ لوس آنجلس در طي اين سالها باشد، ضمن اينكه در اين مدت صدها كنسرت در سراسر امريكا، كانادا، اروپا، استراليا و اسرائيل و ديگر نقاط اجرا كرده و بقولي براي صدها هزار ايراني خوانده و با آنها همصدا شده است.
شهلا از نوجواني و از مدرسه خواندن را آغاز كرده است و خودمي گويد:
–صداي خوش درخانواده ما ارثي بود، مادر بزرگم اولين مشوق من بود. وقتي به مدرسه ميرفتم، معلم كلاسم، اولين كسي بود كه اين استعداد را در من كشف كرد، از همان  روز من هر روز صبح سرود ايران مرز پرگهر را سر صف  براي همكلاسي هايم مي‌خواندم، مدير مدرسه كه بسيار جدي و با انضباط و در ضمن باذوق بود، اولين معلم موسيقي را براي من گرفت كه زنده ياد روشنك پيرزاده بود بعد به مسابقات هنري مدارس سراسري كشيده شدم و 5 ‌ سال مدال طلا از شهبانوي ايران دريافت كردم بدنبال آن از سوي وزارت فرهنگ وهنر شبها به كلاس آواز فرستاده شدم استادم در آن زمان زنده ياد محمودكريمي بودكه رديف ها  رادر مكتب او آموختم و به استخدام وزارت فرهنگ وهنر درآمدم. چند برنامه با اركستر بانوان، اركستر عباس خوشدل، اركستر زنده ياد عماد رام اجرا كردم، همان سالها ازدواج كردم و صاحب پسري شدم، بعد انقلاب پيش آمد و بدنبال اش كوچ اجباري و گذر از سرزمين هاي مختلف  ودربدريها و سختي هايي كه هيچگاه از ذهنم پاك نمي‌شود در امريكا مدتي درمكتب آقاي عطاءالله خرم بودم و سپس همكاري ام با استاد فريد فرجاد آغاز شد و ثمره آن 8‌ كنسرت بزرگ اركستر گلها و چهار آلبوم بود.
شروع فعاليت اركستر گلها زماني بودكه در سازمان فرهنگي يهوديان ايراني، براي بزرگداشت زنده ياد مرتضي ني داوود درخواست برنامه كردند و استاد فرجاد برنامه‌اي  تدارك ديد كه قرار بود من دو ترانه مرغ سحر و ماه من، استاد را در دستگاه ماهور و  اصفهان  با گوشه هاي مختلف اجرا كنم و اين افتخار بزرگ  را خداوند نصيب من كرد و همان شب استاد ني داوود في البداهه از من خواست تا بطور زنده در بيات ترك آوازي بـخـوانم و ايـشان با ساز همراهي كنند. اين برنامه بي نهايت مورد استقبال قرارگرفت و من عميقا خوشحال وسرافراز بودم، كه بعد از قمر، صدايم، استاد را جذب كرده است.
بـعـد از آن بـاتـفاق استاد فرجاد باآهنگساز امريكايي پاتريك اوهرن ترانه زيباي نيايش را اجرا كردم كه هـنــوز هم سـي دي آن دربـازار امريكايي بفروش ميرود
پرواز بزرگ من باآشنايي با استاد جهانبخش پازوكي و استاد كاظم عالمي با ترانه >عاشقانه با دلم رفتار كن< آغاز شد.
درجـريـان بوديم كه همكاري با جهانبخش پازوكي و كاظم عالمي ادامه يافت.
‌- بله اين همكاري هنوز ادامه دارد،آخرين كاري كه از استاد پازوكي و كاظم عالمي خواندم، بنام مردسالار بود، البته در شب 6‌ فوريه من ترانه دلتنگ عاشقانه با دلم رفتار كن ساخته استاد پازوكي و كاظم عالمي  را خواهم خواند.
شما قبلا هم با كاظم عالمي يك كنسرت داشتيد؟
– كاظم عالمي بنظر من يك استاد مسلم موسيقي، يك رهبر تواناي كنسرت هاي بزرگ است، ما حدود 8‌ سال پيش كنسرت بزرگي با رهبري او داشتيم، خيلي برنامه زيبا وحرفه اي  و پرطرفداري بود حالا هم مسئوليت اين كنسرت به كاظم عالمي سپرده شده است. چون او  منظم، با احساس، حرفهاي و مسئولانه عمل مي‌كند.
با احمد آزاد فعاليت هاي مشتركي داشتيد، كه مسلما اين كنسرت هم ادامه آن است.
– من مدت 3‌ سال است با احمد آزاد همكاري وهمصدايي دارم، از صداي خوب شان، از شخصيت شان خوشم مي‌آيد، جزو معدود هنرمنداني است كه موسيقي ايراني را خوب مي‌شناسد، شاعر وآهنگساز توانايي است.
در شب كنسرت، سي دي مشترك مان ارائه ميشود كه بيشتر ترانه ها و آهنگهايش ساخته دستهاي هنرمند احمد آزاد است و ديويد گرشوني آنها را تنظيم كرده است.
در آن شب چه آهنگهايي اجرا مي‌كنيد؟
– برنامه آن شب مروري است بر موسيقي جاودانه گذشته و حال، كه به بهانه بزرگداشت و  احترام به پيشگامان موسيقي ايراني است، آنها كه چون >مرضيه، دلكش، هايده و مهستي و الهه< صدايشان هميشه مي‌ماند و من به سهم خود در تلاشم تا آن آثار را با تنظيم هاي جديد اجرا كنم و زنده نگهدارم.
يك ترانه بنام >واي بحالتآسمون ايراندهقان< كه هميشه سپاسگزارش هستم، اين شعرو آهنگ حال وهواي ايران را به نمايش در مي‌آورد واحساسات همه را بر مي‌انگيزد.
در ضمن 3 ترانه جديد به اتفاق احمد آزاد  مي‌خوانيم و در نهايت برنامه پر از موسيقي ناب، شنيدني وماندني است.
چه كساني شما را حمايت مي‌ كردند؟
– من و احمدآزاد همه تداركات اين كنسرت را ديديم و زحمت بسيار كشيديم، ولي باعث و باني اين كنسرت پروفسور يارشاطر بود، چون علاقه ايشان به صداي من، اين امكان  را بوجودآورد كه مركز فرهنگي ايرانيان آقاي دكتر مؤتمني و دكتر اقراري و همچنين  مركز ايران شناسي (ايرانيكا)، در دانشگاه كلمبيا به حمايت ما بيايند كه واقعا سپاسگزار و مديون شان هستيم

احمد آزاد خواننده نامدار از كنسرت مشترك خود با  شهلا سرشار

در 6‌ فوريه در ويلشرايبل تياتر  و از سوابق هنري خود و فعاليتهاي تازه مي‌گويد
حمايت سازمان ايرانيكا و سازمان فرهنگي ايرانيان،  به ما كمك مي‌كند  تا نقش موسيقي ملي ايران را درجامعه  برون مرزي پررنگ تر كنيم
در شب كنسرت، آلبوم  مشترك دل من با 13‌ آهنگ ارائه ميشود

احمد ‌آزاد خواننده تحصيلكرده و آگاه به موسيقي، اينروزها خود را  آماده مي‌كند تا دركنسرت مشترك با شهلا سرشار در ويلشر ايبل تياتر لوس آنجلس، روي صحنه برود.
احمد آزاد در طي سالهاي گذشته هيچگاه از آموختن، تحقيق و پژوهش درباره موسيقي دست نكشيده درحالي كه موسيقي و آواز را از كودكي آغاز نموده است.
خودش مي‌گويد:
از دوران كودكي و از زماني كه در دبستان مشغول تـحـصـيـل بودم، آموزش سلفژ رانزد آقاي هوشنگ بهشتي وفراگيري و آشنايي با رديف ها و دستگاههاي موسيقي ايران را در محضر استاد بزرگ تاج اصفهاني -آغاز كردم.
پس از خروج از ايران و زماني كه در رشته مهندسي برق به تحصيل اشتغال داشتم- تئوري موزيك را باآقاي لقمان ادهمي شروع كردم- كه اين آغاز مرا به ادامه شناخت بيشتر موسيقي كشيد ودر دانشگاه كلاسهاي ويژه موسيقي را جزو درس هاي فني گنجاندم تا نشاط بيشتري در تحصيل برايم فراهم كند.
پس از آشنايي بيشتر با خواندن و نوشتن موسيقي  وآموختن،  راز ورمز آهنگسازي و غـيره… ازكساني كه در اينجا با موسيقي دستگاهي ما آشنا بودند،كمك گرفتم تا مروري بر آموخته هاي گذشته  داشته باشم از جمله آقاي مهدي تاكستاني، با آمدن سياوش زندگاني به امريكا و همكاري و اجراء كنسرت با ايشان از اين استاد موسيقي بسيار آموختم البته در تمام اين سالها-خواندن رديف هاي موسيقي آقاي دوامي- ميرزا عبدالله خان-محمود كريمي و ديگر اساتيد راهنماي بسيارخوبي براي من بوده وهست و زماني كه آقاي ايرج و گلپايگاني به امريكا آمدند- با استفاده از آشنايي وهمكاري بين دواستاد بزرگ با سبك موسيقي و روش خواندن و اجرا دستگاههاي موسيقي رديف اصفهان بيشتر آشنا شدم و باكمك هر دو استاد نازنين، توانايي  بيشتردر اجراءموسيقي آوازي بدست آوردم.
احمد آزاد از انگيزه برگزاري كنسرت تازه خود مي‌گويد:
– اجراء اين كنسرت خواسته و پيشنهاد خانم شهلا سرشار بود- او باحمايتي كه از طرف سازمان ايرانيكا شد – ترتيب برگزاري اين كنسرت را داد وسازمان فرهنگي ايرانيان هم با صميميت قدم پيش گذاشت تا اين كار صورت بگيرد زيرا همه ما علاقمند هستيم- نقش موسيقي ملي ايران را درجامعه برون مرزي پررنگ تر ببينيم- و طبيعتا اجراي اينگونه كنسرت ها كه نه دليل سياسي دارد و نه حمايت هاي پشت پرده اي- مي‌تواند در جامعه ما نقش سازنده اي داشته باشد و معرف فرهنگ ما باشد.
آزاد درباره امكان برگزاري اينگونه كنسرت ها در آينده مي‌گويد:
– برگزاركردن كنسرت هميشه در گرو حمايت و رضايت مردم است و برگزار كردن اينگونه كنسرت ها حتما بايداز حمايت سازمان هاي فـرهـنگي برخوردار باشد.درغير اينصورت امكان اجراي آن  نيست موفقيت اين كنسرت با حـمايت دوستداران موسيقي ملي ايران – مي‌تواند راه را براي برنامه هاي آينده باز كند.
مي‌پرسم آيا همكاري با شهلا سرشار را بدون هياهوي معمول هنري، كارساز و راضي كننده مي‌داند؟
او  مي‌گويد: چون هدف ما از همكاري تنها جنبه مالي ومادي ندارد- بلكه بيشتر درحيطه معنويتي است كه در موسيقي ما،  و عشقي است كه در قلب ما براي اين موسيقي وجود دارد، طبعا براي ما رضايت وشادماني به همراه داشته و خواهد داشت. ما هميشه از موسيقي بعنوان پلي استفاده كرديم كه ما را به گذشته سرزمينمان وبه قلب هاي مهربان هموطنانمان پيوند مي‌زند.
احمد آزاد درباره محتواي برنامه شب كنسرت مي‌گويد:
– در شب كنسرت از چند خواننده به نام آهنگهايي انتخاب شده است كه اجرا خواهد شد. خانم شهلا سرشار – از هايده، مهستي، مرضيه، دلكش و  الهه آهنگهايي اجرا مي‌كند تا خاطرات گذشته را زنده كند اين آهنگ ها را آقاي كاظم عالمي براي كنسرت و اجراي زنده آماده كرده و بنده هم، از دو استاد بزرگم آقايان ايرج و گلپايگاني از هر يك آهنگي خاطره انگيز اجرا خواهم كرد تا سفري داشته باشيم به شهر خاطرات و اما هر يك از ما چند آهنگ هم از كارهاي خودمان اجرا خواهيم كرد.
آيا آهنگ هاي جديدي هم در كنسرت اجرا مي‌شود؟
– بله – درهمان شب ما سي دي >دل من< يك آلبوم  تازه با 13‌ آهنگ را دردسترس دوستداران مـوسـيـقـي قرار خواهيم دادكه تعدادي از آهنگهاي اين آلبوم را اجرا خواهيم كرد.
آهنگ >ياد اون روزها بخيرمستم كنعهدشكن< با تنظيمي از امير بدخش بصورت دوصدايي اجرا مي‌شودو تعدادي ديگر از آهنگها بصورت تك صدايي خواهد بود.
البته با سپاس بسيار از دوست عزيز هنرمندم آقاي داويد گرشوني كه در تهيه اين آلبوم نقش برجسته اي دارند وصميمانه من وخانم شهلا سرشار را ياري كرده است.