1410-37

1410-38

مو معیری با سابقه طولانی در زمینه شغل و تخصص خود، می گوید:
شغل من درواقع خدمت به صاحبان املاک است که به مشکل برخورد کرده اند، خساراتی به آنها وارد شده و بدلیل بیمه، در پی دریافت خسارت هستند،در آن زمان است که من به یاریشان میروم و حق کامل شان را از کمپانی های بیمه می گیرم،بدلیل تجربه 20ساله خود، چنین قدرتی را دارم. برای چنین مواردی نیازی به استخدام وکیل نیست خصوصاکه 70 درصدشان این پرونده ها را نمی پذیرند.
• بعضی ها وقتی درون منزل شان لوله ای می ترکد، نشت می کند، سبب وارد شدن خسارت به خانه، حتی  وسایل زندگی شان میشود، بلافاصله خود به کمپانی بیمه زنگ می زنند که نمونه اش را دیدیم که مامور بیمه می آید و بهانه های خود را ردیف می کند و خلاصه  از گردن خود می اندازند.
مومعیری: به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، در چنین مواردی، دوحالت وجود دارد، اینکه قبل از تماس با بیمه، با من تماس بگیرید تا تماس با بیمه را با هم انجام بدهیم، چون خیلی ازنکته ها را نباید با بیمه در میان گذاشت، چون جواب به خیلی از سئوالات تجربه و تخصص می خواهد. اصولا مامور وکارشناس بیمه، همه آنچه می پرسد، آنچه مدارک بدست آورده، همه را در پرونده ای جای میدهد، که بعدا جای تغییر وجود ندارد و گاه در چنین مواردی کاری از دست من بر نمی آید، چون دیگر کار از کار گذشته است خیلی ها نمی دانند که هر بار به مامور بیمه جواب بدهند، یا تلفن بزنند، در سیستم آنها ضبط میشود.
توصیه من این است که قبل از هر چیزی، هر اقدامی، با ما تماس بگیرید ما حتی بطور رایگان، مسائل را با صاحب خانه در میان می گذاریم از سویی چون مدرک من مهندسی معماری است، کاملا می توانم نظر مهندسی در موارد اصلی بدهم، کاملا می دانم که کارشناس بیمه برای حفظ منافع کمپانی خود، چه چیزهایی را سر هم  کرده و چه پرونده ای تشکیل داده است، حتی اگر پرونده به دادگاه برود من با توجه به تخصص خود، بخصوص مهندسی معماری، خوب بلدم چگونه حق صاحب ملک را بگیرم.
• اگر صاحب ملکی در شرایطی خاص تن به حرف و سخن و زمان شرکت بیمه داد و خسارت مختصری گرفت، ولی بعد متوجه شد که حق او خیلی بالاتر بوده، هنوز راهی وجود دارد؟
– در ایالت کالیفرنیا قانونی وجود دارد، که بعد از حدود یکسال، دوباره می توان شکایت از بیمه را طرح کرد، چون خیلی ها متاسفانه با کمپانی های بیمه ای همکاری دارند، که کارشناس تخصص نیست و منصف نیستند، خیلی ها هم فکر می کنند اگر قیمت کمتری بابت بیمه بپردازند، عاقلانه عمل کرده اند مثلا خانه ای اگر در آتش سوزی ویران شود و بیمه خانه 160 هزار دلار باشد، درحالیکه ارزش خانه 400 هزاردلار است صاحب خانه از دو سوی خسارت وصدمه می بیند، خسارت اول از سوی کمپانی بیمه است که ارزش کمتری به ساختمان داده است، بعد باید ببینید خانه را در چه زمینه هایی بیمه کرده اید، مثلا بیمه زلزله وسیل دارید ولی طوفان ندارید که هرکدام مبلغی بر بیمه می افزاید، ولی درعوض بیمه را کامل می کنند.
خیلی ها هیچ توجهی به متن قرارداد بیمه ندارند درحالیکه باید در چنین مواردی با یک متخصص با تجربه ودلسوز مشورت شود گاه بیمه ای که برای اتومبیل خود می خرید، مناسب برای خانه نیست.
در چنین مواردی نظر یک کارشناس بسیار اهمیت دارد گاهی در میان قرارداد بیمه دهها تبصره وجود دارد، که خریدار حوصله خواندن آنها را ندارد درحالیکه مطالعه آنها حتی یک ساعت بطول انجامد به شما می فهماند که بیمه شما دارای چه امتیازاتی است، خیلی ها با خواندن متن قرارداد بیمه، گاه از بیمه کردن صرفنظر می کنند و به سراغ بیمه دیگری می روند.
معمولا خیلی از فروشندگان بیمه، فقط به فکر خود و کمپانی خود هستند، درحالیکه یک کوتاهی و بی توجهی می تواند در آینده یا پیش آمدی هر حادثه ای، صاحب ملک را به دردسر بزرگی بیاندازد.
ما معمولا به صاحبان ملک توصیه می کنیم، کمی بیشتر بپردازند، ولی بیمه مطمئن و قابل استفاده ای بگیرند.
در زمان پیش آمدن هر خسارت بر ملک تان، خانه و آپارتمان تان، محل کارتان، شخصا با شرکت بیمه تماس نگیرند. هیچ مدرک و سند، خسارتی را پنهان نکنید، یا خود شخصا اقدام به جابجایی، تعمیر موقت نکنید.ابتدا با کارشناسی چون ما تماس بگیرید، بگذارید ما با دیدن خسارت، بررسی آن، برآورد خسارت، وسوابق ساختمان و اینگونه رویدادها با کمپانی بیمه تماس بگیریم، در آن شرایط است که می توان خسارت کافی دریافت داشت یکی از ایرادهای جامعه ایرانی این است که خیلی ها در هر زمینه ها خود را متخصص می دانند، گاه در طی چند ساعت، فامیل و همسایه و دوست نظر قطعی میدهند، با نظر غلط خود بکلی مسیر پرونده شما را خراب می کنند.
• آقای مهندس معیری عزیز آنها که بخواهند با شما تماس بگیرند چگونه می توانند؟
– شماره تلفن سراسری:

818-841-8000

[email protected]