درحال‭ ‬نوشتن‭ ‬خاطرات‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬خود‭ ‬هستم،‭ ‬ولی‭ ‬بسیار‭ ‬وقت‭ ‬می‭ ‬برد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تهیه‭ ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تطابق‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬نشانه‭ ‬وپرهیزاز‭ ‬هرگونه‭ ‬اشتباهی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کتاب‭ ‬منتشرشود،‭ ‬ولی‭ ‬بدلیل‭ ‬تلفن‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬خوانندگان‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تشویق‭ ‬همکار‭ ‬قدیمی‭ ‬خود‭ ‬هوشنگ‭ ‬حسینی‭ ‬که‭ ‬درایران،‭ ‬خاطرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بروی‭ ‬سوشیال‭ ‬میدیا‭ ‬می‭ ‬نویسد،‭ ‬به‭ ‬گوشه‭ ‬هایی‭ ‬ازاین‭ ‬خاطرات‭ ‬می‭ ‬پردازم‭.‬

دبی‭ ‬رینولدز‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬درفستیوال‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬فیلم‭ ‬تهران،‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬ستاره‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬میان‭ ‬خانواده‭ ‬ها‭ ‬محبوبیت‭ ‬زیادی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فیلم‭ ‬هایی‭ ‬اچگونه‭ ‬غرب‭ ‬تسخیرشدب،‭ ‬اباز‭ ‬بی‭ ‬برکلیب،‭ ‬اطلاق‭ ‬بسبک‭ ‬آمریکاییب‭ ‬شهرت‭ ‬داشت‭.‬

وقتی‭ ‬با‭ ‬دبی‭ ‬رینولدز‭ ‬روبرو‭ ‬شدم‭ ‬اولین‭ ‬سئوالی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مغزم‭ ‬خطور‭ ‬کرد،‭ ‬ماجرای‭ ‬جنجالی‭ ‬رابطه‭ ‬شوهرش‭ ‬ادی‭ ‬فیشر‭ ‬با‭ ‬الیزابت‭ ‬تیلور‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬طلاق‭ ‬آنها‭ ‬بود‭.‬

دبی‭ ‬کمی‭ ‬با‭ ‬تعجب‭ ‬نگاهم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬وارد‭ ‬ایران‭ ‬شدم،‭ ‬بیشترمردها‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬خانمها‭ ‬درباره‭ ‬آن‭ ‬ماجرا‭ ‬می‭ ‬پرسند‭ ‬من‭ ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬ادی‭ ‬فیشر‭ ‬خواننده‭ ‬معروف‭ ‬زندگی‭ ‬آرامی‭ ‬داشتم،‭ ‬دخترم‭ ‬کری‭ ‬بدنیا‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پدرش‭ ‬بسیار‭ ‬علاقه‭ ‬داشت‭. ‬آنروزها‭ ‬هنوز‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬لیز‭ ‬دوستان‭ ‬خوبی‭ ‬بودیم،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬داشتیم‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬میرفتیم‭.‬

روزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبر‭ ‬دادند‭ ‬لیزتیلور‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬با‭ ‬شوهرم‭ ‬رابطه‭ ‬دارد‭ ‬مطمئن‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دزدد،‭ ‬من‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬لیز‭ ‬پیام‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬بکشد‭. ‬ولی‭ ‬لیز‭ ‬جوابی‭ ‬نداد‭. ‬من‭ ‬و‭ ‬ادی‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬بلافاصله‭ ‬درسال‭ ‬1959‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردند،‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬مشترک‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬ادی‭ ‬فیشه‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬با‭ ‬زیان‭ ‬بزرگی‭ ‬روبرو‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬علیرغم‭ ‬میل‭ ‬خودم،‭ ‬با‭ ‬هری‭ ‬کارل‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم،‭ ‬ولی‭ ‬اصولا‭ ‬زندگیم‭ ‬دچار‭ ‬نوعی‭ ‬سردرگمی‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬جالب‭ ‬است‭ ‬بدانید‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬نفرین‭ ‬عقیده‭ ‬ندارم‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬وقتی‭ ‬ماجرای‭ ‬عشق‭ ‬پرشور‭ ‬لیز‭ ‬تیلور‭ ‬و‭ ‬ریچاردبرتون‭ ‬رو‭ ‬شد،‭ ‬همان‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬برسر‭ ‬ادی‭ ‬آمد،‭ ‬چون‭ ‬لیز‭ ‬هنوز‭ ‬همسرش‭ ‬بود‭. ‬ادی‭ ‬به‭ ‬مشروب‭ ‬روی‭ ‬آورد،‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬پیام‭ ‬داد‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬بروم‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬توجهی‭ ‬نکردم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬درسال‭ ‬1964‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬لیز‭ ‬با‭ ‬برتون‭ ‬ازدواج‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادی‭ ‬فیشر‭ ‬تا‭ ‬مدتها‭ ‬به‭ ‬موجودی‭ ‬الکلی‭ ‬و‭ ‬منزوی‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬ممتاز‭ ‬خوانندگی‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داد‭. ‬من‭ ‬که‭ ‬انگار‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬شانس‭ ‬نداشتم،‭ ‬زندگیم‭ ‬با‭ ‬هری‭ ‬کارل‭ ‬هم‭ ‬دوام‭ ‬زیادی‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬درسال‭ ‬1973‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬اجدا‭ ‬شدم‭.‬

جالب‭ ‬است‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬هفته‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬ایرانی‭ ‬روبرو‭ ‬شدم،‭ ‬کلی‭ ‬تقاضای‭ ‬ازدواج‭ ‬گرفتم،‭ ‬کلی‭ ‬دلسوزی‭ ‬و‭ ‬همدردی‭ ‬دیدم‭. ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬مادر‭ ‬خوش‭ ‬مشرب‭ ‬که‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬اش‭ ‬خوب‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬پیشنهاد‭ ‬داد‭ ‬با‭ ‬پسرش‭ ‬که‭ ‬جراح‭ ‬است‭ ‬ازدواج‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بمانم‭.‬

من‭ ‬مردان‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬دلباز،‭ ‬خوش‭ ‬تیپ‭ ‬دیدم،‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬توقعی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬هدایای‭ ‬گرانقیمتی‭ ‬دادند‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬سکسی‭ ‬و‭ ‬اغواگر‭ ‬دیدم،‭ ‬چون‭ ‬حتی‭ ‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬لباس‭ ‬پوشیده‭ ‬و‭ ‬چادر،‭ ‬چشم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بدنبال‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬کشند‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬ظاهرا‭ ‬مردان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬سیاستمدارانه‭ ‬آزاد‭ ‬می‭ ‬گذارند‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬دخترانی‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬آنها‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرند‭ ‬با‭ ‬حرکات‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬ابرو،‭ ‬خشم‭ ‬و‭ ‬قدغن‭ ‬نشان‭ ‬میدهند‭.‬

‭* ‬از‭ ‬دبی‭ ‬درباره‭ ‬سوابق‭ ‬هنریش‭ ‬می‭ ‬پرسم‭.‬

می‭ ‬گوید‭: ‬من‭ ‬وقتی‭ ‬نوجوان‭ ‬بودم‭ ‬بعنوان‭ ‬دختر‭ ‬شایسته‭ ‬بربنک‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬انتخاب‭ ‬شدم‭ ‬وهمان‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬فیلم‭ ‬اخداحافظ‭ ‬چارلیب‭ ‬پرداختم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فیلم‭ ‬اآواز‭ ‬دربارانب‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سوپراستار‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬جین‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬رقص‭ ‬و‭ ‬آواز‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬فیلم‭ ‬و‭ ‬خاطره‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬هیچگاه‭ ‬از‭ ‬یاد‭ ‬نمی‭ ‬برم‭.‬

خیلی‭ ‬دلم‭ ‬میخواست‭ ‬جایزه‭ ‬اسکار‭ ‬را‭ ‬ببرم‭ ‬ولی‭ ‬فقط‭ ‬یکبار‭ ‬برای‭ ‬نقش‭ ‬دوم‭ ‬فیلم‭ ‬Bundle‭ ‬Of‭ ‬Joy‭ ‬کاندیدای‭ ‬گلدن‭ ‬گلوب‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1956‭ ‬برای‭ ‬فیلم‭ ‬Catered‭ ‬Affair‭ ‬جایزه‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬NBR  ‬گرفتم‭.‬