1711-59

این عروسی ها بخاطرکرونا به عقب افتاد

چند زوج معروف بین المللی، بخاطرفاجعه «کرونا وایروس» مراسم عروسی خود را به عقب انداختند درمیان این زوج ها:

اما استون و دیومک کاری 31و34 ساله بودند که قرارجشن عروسی شان در ماه مارچ بود، ایندو در سال 2016 با هم نامزد شدند.

1711-53

کتی پری و اورلاندو بلوم 35 و 43ساله قراربود درآخر مارچ در ژاپن با هم جشن عروسی شان را برپا دارند ولی برای مدتی نامعلوم به تعویق انداختند.

1711-54

دنیس کواد و لارا سووی 65ساله و 26 ساله با وجود 40 سال فاصله سنی با هیجان آماده ازدواج بودند، ولی تا آخر ماه می صبر می کنند.

1711-55

پرنسس بتریس وادواردو میپلی مازی 31و37ساله، مراسم 15مارچ خود را به 29 ماه می تغییردادند.

1711-56

لالا کنت و راندال امت 29 و 49ساله، بازیگر و تهیه کننده، مراسم تعیین شده 18اپریل خود را به آخر می و یا اول جون به تعویق انداختند.

1711-57

اما یک مورد نیز بهرصورت ازدواج انجام شد، بیلی جویل 70ساله با کریستی برینکلی 66ساله با حضور فرزندان 2 و 4 و 21، 24، 34ساله شان دریک کروز مراسم ازدواج خود را برپا داشتند.

1711-58