1712-33

حضور سور پرایزی تام هنکز
دربرنامه شوی تلویزیونی SNL

1712-34

درحالیکه بخاطر تغییرات و محدودیت های تازه، شوی پرطرفدار Saturday Night هم دچار دگرگونی شده، تماشاگران این بار با یک سورپرایز روبرو شدند.
تام هنکز که بتازگی از ابتلا به «کرونا وایروس» رها شده، با سر تراشیده و چهره کاملا متفاوت جلوی دوربین ظاهر شده و گفت تعجب نکنید سرم را تراشیده ام بخاطر فیلم تازه ام، دربرابر شما ظاهر شدم تا ثابت کنم ابتلا به کرونا درمان دارد.
تام که دردرون خانه خود، برنامه را بدون حضور تماشاگر و حتی کادر فنی اجرا می کرد با مهارت خاصی پیش رفت.

مالی نجات بخش متیوپری

1712-35

مالی هارویتز منیجر28ساله متیوپری، او را از دام اعتیاد نجات داد.
متیو که چند سالی بود اسیرالکل و مواد بود و حتی از خانه بیرون نمی آمد با حضور مالی هارویتز منیجر جوان دوست دخترش، بکلی زندگی دگرگون شد، چون مالی دختری بسیار جدی و مدیری بسیارآگاه و مسلط است و نه تنها متیو را از ورطه اعتیاد نجات داد بلکه او را که به انزوا پناه برده بود و حتی حاضر نبود درپیوند دوباره گروه Friends نیز شرکت کند، او را به جمع وارد کرد، چهره اش را شاداب کرد، به ورزش و غذای سالم کشاند واینک متیوی دیگری ساخته است.