سوری دخترتام کروز و کتی هولمزتین ایجرشد

1713-56

این دخترخانم زیبا، سوری دختر14ساله تام کروز وکتی هولمزاست، که قد کشیده و سری میان سرها درآورده است. همانطورکه میدانید تام کروز درباره نام سوری گفت این نام را درمیان نام گل های ایرانی برگزیدم که بسیار زیباست. جالب اینکه شباهت سوری به مادرش، کاملا مشهوداست و سوری اصراردارد ازمادرش الگو بردارد وحتی لباس های شبیه به او می پوشد درضمن دنیای فشن بمرور او را به سوی خود می کشد، سینما و تلویزیون مرتب پیشنهاداتی جلوی او می گذارند ولی تا زمانی که کتی و تام رضایت ندهند چنین اتفاقی نمی افتد.
درطی سالهای گذشته روز و شب پدرو دخترهمدیگررا دیدند و تام رضایت داده، سوری با مادرش بزرگ شود و پا به جنجالهای خبری نگذارد.

دختر18ساله سیندی کرافورد مرزها را در هم شکست

1713-57

1713-58

«کایا گربر»دخترسیندی کرافورد به مجرد عبورازمرز 18سالگی، عشق وعاشقی های خود را آغاز کرد و با وجود نصیحت ها و توصیه مادرش، بی محابا پیش میرود و بعد از رابطه جنجالی بدون سرانجام با پیت دیویدسون، اینک با کول اسپروز27ساله نرد عشق می بازد.
کول بازیگرجوان سریال Riverdale مدتها عاشق دلخسته لیلی دینهادت 23ساله همبازی خود بود و حتی حرف ازنامزدی میزد، ولی بمجرد دیدار با کایا، دل و دین باخت و گفت بله من حالا به عشق واقعی دست یافته ام.
دراین میان خیلی ازطرفداران او و لیلی، به شدت عصبانی شدند وحتی نامه ها، پیام های تهدیدآمیزبرای کول فرستادند.

جان ملن کمپ ونرس جمی

1713-59

جان 68ساله خواننده راک، درطی 4سال گذشته حدود 8قهر و جدایی،عشق داغ وفارغی داشته که از مگ رایان شروع شده و به دوبار نامزدی رسمی هم کشید.
جان این باربه یک متخصص پوست نرس جمی 49ساله دل بسته که درزادگاه او ایندیانا زندگی میکند این رابطه چقدرطول می کشد خدا داند.

یک زن تازه  درزندگی برد پیت

1713-65

حضوریک زن جوان در زندگی بردپیت، خبراز بیرون آمدن ازلاک تنهایی را نشان میدهد.
از 8 فوریه که برد پیت 56ساله با الیا شوکت 31ساله یک فشن دیزاینرخوش چهره و اندام در«ایناندا وت برگر» دیده شدند، این رابطه ادامه یافته، ایندو ضمن دوچرخه سواری درمحل زندگی پیت در لاس ولیزلس آنجلس، بدیدار دو نمایش و شو هم رفته اند.
هنوزهیچکدام درباره این رابطه سخن نگفته اند ولی بنظرمی آید رابطه هرروز جدی تر میشود.

بیانسه و جی زی

1713-60

علیرغم همه حواشی زندگی بیانسه 39ساله و جی زی 50ساله، ایندونشان میدهند هنوز بعد از12سال عاشق هم هستند، گرچه همه اطرافیان می گویند گذشت ووفاداری بیانسه به دوام این زندگی کمک کرده است وگرنه جی زی به اندازه کافی خطا کرده است!

لیدی گاگا و مایکل پولانسکی

1713-61

اینکه لیدی گاگا دورازفعالیت های صحنه وسفرهای پیاپی، درخانه خود در ملیبو هفته هاست با مایکل زندگی عاشقانه ای را می گذراند. خبراز تفاهم کامل میان آنها میدهد و گاگا می گوید گشودن قلب برای یک عشق تازه، کارآسانی نیست مگراینکه پای عشق واقعی درمیان باشد.

ایرینا شایک و ویتو شنابل

1713-62

ایرینا نامزد سابق بردلی کوپر، بعد از چند ماه ازخلوت خود بیرون آمد، این بارشانه به شانه همسایه و آشنای قدیمی اش ویتو 33ساله، آوای عشق درگوش هم می خوانند و درضمن می کوشد تا سرپرستی فرزندش را بطورکامل ازدادگاه بگیرد.

داکوتا جانسون وکریس مارتین

1713-63

برای داکوتا 30ساله وکریس 43ساله، کرونا واقامت درخانه، بهترین آزمایش برای میزان عشق و عاشقی شان بود هردو دورازهیاهو فقط برای پیاده روی ازخانه بیرون می آیند و با هیچکس هم رفت وآمدی ندارند.

کامیلا کابلو و شان مندز

1713-64

بهترین فرصت برای دوعاشق جوان و خواننده روز کامیلا 23ساله و شان مندز27ساله پیش آمده تا کامیلا زبان اسپانیش را به شان بیاموزد وهردو بعد ازخلاصی ازکرونا، آلبوم مشترکی به زبان اسپانیش ارائه کنند.