چهره کودکی سوپراستارها

خیلی ها می خواهند بدانند چهره کودکی سوپراستارها، چگونه بوده است که در این تصاویردیدنی است.

هایدی کلوم:  46 ساله، درکودکی هم مدل بوده.

1714-75

زندایا: 23ساله تصویر13سالگی اش را رو کرد.

1714-76

میشل اوباما: فرست لیدی سابق امروز56 ساله است وتصویری او درهفت هشت سالگی.

1714-78

سلینا گومز: 27ساله یک تصویر3 سالگی دارد.

1714-77

سارا هایلند: 29ساله به 5 سالگی خود می نازد.

1714-81

میراندا لمبرت: 36ساله زیاد فرقی نکرده.

1714-80

جی جی جدید: 25 ساله کودکی اش دیدنی است

1714-79

الن دی جنرس: 62 ساله زیاد با 16سالگی اش تفاوت ندارد.

1714-82

1655-59

زن و شوهرسابق و بچه ها در قرنطینه مشترک

1714-83

بروس ویلیزبازیگر65 ساله و دمی مورستاره 57 ساله، که درسال 2000 با وجود 3دخترنوجوان از هم جدا شدند، هیچگاه رابطه دوستانه خود را از دست ندادند، دمی با اشتون کاچر42 ساله یک ازدواج نافرجام وغم انگیزداشت که به طلاق انجامید، بروس هم با اما همینگ مدل 43 ساله درسال 2009 ازدواج کرد و صاحب فرزندانی هم شد ولی هنوز رابطه دوستانه، بروس و دمی ادامه دارد، آنها با هم رفت و آمد دارند و درروزهای قرنطینه هم زیریک سقف گرد آمدند.

دو عقیده متضاد مادربزرگ ومادر

1714-84

گلدی هاون مادربزرگ 74ساله، فراری از ازدواج، با سابقه 37 سال زندگی عاشقانه زیریک سقف بدون ازدواج با کرت راسل بازیگر69ساله، با دختر 41ساله خود کیت هادسن که مرتب درحال نامزدی وازدواج و بچه سازی است بسیار تفاوت دارد ولی مادر ودخترعاشق هم هستند، اصولا خانواده آنها که شامل دو پسرو یک دخترو 5نوه است، همچنان با عشق با هم رابطه دارند وهیچکس مزاحم دیگری نیست و به شیوه زندگی هم کاری ندارند.
گلدی هاون که در74سالگی هنوزشاداب و پرانرژی و زیباست می گوید بدون ازدواج زندگی مشترک داشته باشید تا بدانید چقدر جوان می مانید و کیت می گوید مرتب ازدواج کنید بچه دارشوید تا بدانیدچقدر جوان و زیبا می مانید!

1714-85

1714-86

1642-67