1358-64

درحالیکه لباس عروسی آماده شده بود. لیست مهمانان تهیه شده بود، حتی گل های سفارش داده شده بود، نوع غذا ودسر تعیین شده بود، ناگهان جنیفر انیستن تاریخ ازدواج خود را باجستین تروکس عقب انداخت.
بعضی از دوستان میگویند چون خانه رویایی آنها تحت ریمادل شدن است، این تاریخ عقب افتاد، بعضی میگویند اخیرا یک سفر کوتاه، سبب این کنسل شده است. چند نفری می گویند  فیلم جدید جنیفر، که در آن نقش یک رقصنده استریپ تیز را بعهده دارد به جستین گران آمده!
دوستان نزدیک دیگری میگویند آنها عاشق هم هستند، جنیفر میخواهد جنیفرتروکس باشد و همین روزها تاریخ جدید عروسی اعلام میشود.

1358-65

1358-66

صاحبنظران و رسانه های مختلف می نویسند خودکشی پریس جکسون، در اصل  فریاد کمک اوست. او که در همین سن وسال کم در 15 سالگی از درون شکسته و هیچکس آنرا حس نمی کند.
پریس که ظاهرا از «چیرلیدرز» های مدرسه خود در شرمن اوکس است، دختری است که احساسات خود را نسبت به پدرش در روز یادبودش، چنان نشان داد که میلیونها نفر را گریاند. او نیاز به کمک دارد، او در روز حادثه با بریدن رگهایش با چاقو وخوردن 20 قرص مسکن، براستی قصد خودکشی داشت او دو سال است در یک افسردگی عمیق  فرو رفته و کمتر کسی آنرا باور دارد چرا که گاه همه از خود می پرسند، د ختری با صدها میلیون ثروت چرا باید خودکشی کند؟
پریس از مقررات تازه خانواده به تنگ آمده، وقتی مادر بزرگ اش کاترین 83 ساله او را از رفتن به کنسرت بازداشت، میان خود وکاترین فاصله انداخت و حتی در بیمارستان بیشتر ازمادرش دعوت کرد به سراغش برود تا مادر بزرگش!

1358-67

1358-68

جانی دپ در 50سالگی خود، هنوز تنوع پرست و نوگراست، هنوز می خواهد از قافله روز و خواسته نوجوانان دور نباشد.
نگاهی به شیوه لباس پوشیدن و آرایش موهایش در سال 1988 تا امروز نشان میدهد که او هیچگاه تابع سن و سال خاصی نبوده و مدل لباس ها و کلاه ها و عینک هایش را خود انتخاب کرده و همیشه هم مورد توجه بوده است.
یکی از مهمترین موارد اینکه جان نسبت به 20 سال پیش خود هیچ تغییری نکرده است.

1358-69

1358-70

خیلی از بازیگران سینما و تلویزیون با وجود اینکه با هم همبازی  نشده اند،ولی دوستی دیرینه و صمیمانه ای دارند. نمونه اش دوستی میان بردپیت و بروس ویلیز است که هفته قبل زمان نمایش خصوصی فیلم World War Z در موزه نیوجرسی خود را نشان داد و بروس با دیدن فیلم، برادرانه به آغوش کشید و به او تبریک گفت و در ضمن توصیه کرد علاوه بر فیلم های هنری، دست از بازی در فیلمهای تجاری و اکشن نکشد واز قافله دور نشود.

1358-71