1359-108

1359-100

لیدی گاگا، که طی 4 سال اندام خود را خوش فرم نگه داشته بود، ناگهان از یکسال پیش بمرور چاق شده و از105 پاوند به 148 پاوند رسید و این مسئله انتقاد و سرزنش رسانه ها و طرفداران او را بدنبال داشت، تا آنجا که لیدی گاگا با وجود عمل جراحی و عدم جنب وجوش تصمیم گرفت خود را به وزن دلخواه برساند و سرانجام بعد از 5 ماه به 118 پاوند دست یافت.

1359-101

1359-102

هفت هشت سال فاصله سنی میان جنیفر لوپز و مادر دوست پسرش کاسپر اسمارت، اینروزها سوژه ای برای رسانه های گروهی شده است.
فاصله سنی جنیفرو کاسپر بیش از 15 سال است و از روزی که مادر کاسپر وارد جمع آنها شده، با چاپ تصاویری از آنها مجلات مقایسه ای میان آنها پیش آوردند که سبب خشم جنیفر شده است.
در این میان یک پیشگوی معروف اسپانیایی اعلام کرد روابط عاشقانه جنیفرو کاسپر بیش از دو سال دیگر ادامه نخواهد داشت درحالیکه خود جنیفر میگوید این رابطه ابدی است.

1359-103

1359-106

سیدنی پواتیه بازیگر 86 ساله،که تا امروز 4 نشان گرفته ،در آخرین کتاب خودMontaro Caine  نوشته: من 12 ساله بودم که مدرسه را ترک کردم وبعد از مدتی در کوئینز نیویورک به کار شستن بشقاب ها در رستورانی مشغول شدم یک شب که میکوشیدم روزنامه را بخوانم و موفق نشدم، یک ویتر یهودی پرسید چه خبر جدید؟ گفتم من سواد کافی ندارم و نمی توانم بخوانم! آن انسان خوب از همان شب، مرتب کنارم می نشست و با من روزنامه ها را می خواند، همه لغات و مفهوم آنها را بمن می گفت و من براستی آموختم و سرشار شدم ولی بدلیل یافتن شغل دیگری از آن رستوران رفتم و این تداوم را از دست دادم و شانس دیدن آن انسان خوب راهم از دست دادم.

1359-107

1359-104

بجرات لیندسی لوهان یکی از بدشانس ترین ستارگان جوان سینما وتلویزیون است چون از چند سال پیش مرتب درگیرپلیس و دادگاه وزندان و کلینیک های درمانی بوده است.
شاید میلیون ها زن جوان در مهمانی ها وعروسی ها وکلاب هامشروب بنوشند و حتی در همان حال رانندگی کنند ویا دچارتصادف بشوند و با یک اقدام بجا، همه چیز را حل کنند ولی لیندسی لوهان دراین مدت هرکاری کرده بزرگ وپرهیاهو شده و مقامات قضایی را حساس کرده تا آنجا که از یک خطای کوچک او هم نمی گذرند.
لیندسی لوهان بعد از حکم دادگاه، 90 روز در کلینیک بتی فورد بسر برد، ولی بخاطر یک اشتباه کوچک باید مدتها در کلینیک دیگری در ملیبو بسر برد وهمین او را از فعالیت هایش واداشته است.

1359-105