1547-39

در طی دو سه روز گذشته، شایعاتی مبنی بر گیر افتادن گوگوش در اروپا بدلیل مسائل و مشکلات مهاجرتی اخیر در بعضی وبسایتها و فیسبوک پخش و دیده شده که ابدا صحت ندارد و گوگوش با هیچ مشکل مهاجرتی در این زمینه روبرو نیست و به دلیل داشتن گرین کارت تا دو روز دیگر از لندن به آمریکا بر میگردد تا در کنسرت چهارم فوریه که در آریزونا برگزار می شود، بروی صحنه برود و همه مقدمات این کنسرت نیز آماده است و گوگوش تا دو روز دیگر در آمریکا خواهد بود. و مشخص است که این گونه شایعات را چه کسانی منتشر می کنند. در ضمن یکی دو نفر به نام کنسرت گذار در آذربایجان و ارمنستان مبالغی پول از برنامه گذاران آنجا گرفته اند که همه این ها بدون اطلاع گوگوش بوده و اصولا هرگونه ارتباطی با دفتر هنری گوگوش تنها از طریق ایمیل:
[email protected]
صورت می گیرد.
در این زمینه ها با گوگوش در هفته های آینده گفتگو خواهیم داشت.

1547-38