1354-50

1354-49

انگار همین دیروز بود، حدود بیست و چند سال پیش در همین لس آنجلس، بمجرد ورود جهانبخش پازوکی آهنگساز و ترانه سرای سرشناس، خوانندگان محبوب دورش را گرفتند و هرکدام آهنگ و ترانه ای طلب کردند.
آنروزها که زنده یاد هایده سرحال و پر انرژی بود، زنده یاد مهستی با همه وجود به  میدان رقابت ها آمده بود، معین با دو سه ترانه محبوب همه شده بود و ستار با آهنگهای قدیمی و خاطره انگیز خود آثار جدید، دوباره به دلها راه یافته بود.
استاد پازوکی زیباترین آثار خود را بعد از سالها به این چهره های محبوب سپرد و دوباره بازار موزیک را داغ و پررونق ساخت.