1441-45

باورتان میشود، 30 سال گذشته؟!

1441-52

درست 30 سال پیش بود، که چهره های محبوب هنر: مهستی، فرید زلاند، هایده، ستار، گلی یحیوی و مرتضی برجسته در خانه مهستی در وودلندهیلز گرد آمده بودند تا در یک شوی تلویزیونی برای «جام جم» جلوی دوربین بروند، یک برنامه ویژه نوروزی که ساسان کمالی هم مجری برنامه بود گلی یحیوی او را همراهی میکرد، آن شوی تلویزیونی، بعدها به ایران هم رفت و بعنوان پرفروش ترین ویدیو دست به دست میگشت.

وفا در ایران به تجارت مشغول است

1441-51

«وفا» یکی ازبرادران وفایی ها، حدود 10 سال قبل برای حضور در کنسرت های مختلف به امریکا آمد، به اتفاق برادر بزرگ خود جمال وفایی در چند کنسرت شرکت کرد، ولی ناگهان با وجود چند پیشنهاد خوب، دست از کار کشیده به ایران بازگشت.
«وفا» در بازگشت به دوستان خود گفت فضای لس آنجلس را بخاطر حسادت ها، درگیریها، رقابت های غیرسالم و آینده تاریک هنری، دوست نداشتم ترجیح می دهم درایران بمانم، حتی نخوانم و به کار تجارت و خرید و فروش خانه بپردازم، ولی در شهر فرشته ها، بر نگردم و براستی چنین کرد و شنیدیم اینروزها در ایران در بیزینس های مختلف مشغول است و زندگی راحتی دارد.

نصیحت پیش کسوت

1441-50

آنروزها، حدود 15 سال پیش، هنوز محسن مهدوی پیش کسوت سینما زنده بود، در لندن گاه در محافل آفتابی می شد و یکروز در دیداری با منوچهر وثوق بازیگر قدیمی نصیحت کرد که بگذار آن شهرت و اعتبار گذشته در کارنامه هنری ات بماند در پی بازی در سریال و فیلم و نمایش نباش، چون هیچگاه آن نقش های دلخواه را بدست نمی آوری و در عوض اندیشه دوستداران خود را که با خاطره های قشنگی همراه است ویران می کنی و منوچهر وثوق با وجود بازی در یکی دو سریال، یکی دو نمایش، بکلی دست کشیده و ترجیح داد تن به کارهای سخت بدهد ولی به صحنه باز نگردد و بقولی خاطره های زیبای گذشته را از ذهن دوستداران خود پاک نکند.

چه کسی جای این بزرگان را در صحنه می گیرد؟!

1441-46

این چهره های ماندنی، در یک کنسرت استثنایی با نام کنسرت اساتید موسیقی کلاسیک ایران، روی صحنه آمدند به ترتیب ردیف جلو از راست به چپ:
محمد اسماعیلی، جلیل شهناز، فرامرز پایور.
ردیف دوم: دکتر خوش ضمیر، و دکتر حسن بشیری.
آیا این چهره ها تکرارشدنی هستند؟