1518-64

هایده و مهستی دو خواهر هنرمند،
که هرگز با هم صمیمی نشدند

1518-65

هایده و مهستی دو خواهر هنرمند تکرارنشدنی بودند، هر دو از جهت رویدادهای زندگی احساسی و خصوصی شان بسیار شبیه هم بودند، هر دو عاشق دو مرد بودند، که به روایتی بدلیل متاهل بودن شان، آنها را با جنجال های بسیار روبرو کرد، ولی هر دو صمیمانه و بی ریا عاشق بودند.
جالب اینکه وقتی هر دو به خارج آمدند، خیلی ها گفتند به عشق هایشان میرسند، ولی چنین نشد. هر دو تشنه عاشق شدن بودند، به جرات هایده ناکام رفت، هنوز از مرز 50 سالگی هم نگذشته بود. مهستی در طی سالها با عشق تجربه هایی تازه داشت، درحالیکه در عشق صادق بود.
دو خواهر هنرمند در خارج با وسوسه ها و تحریکات اطرافیان، هیچگاه با هم صمیمی نشدند، درحالیکه اگر زوج هنری می شدند پول پارو می کردند و زندگی شان سرشار از راحتی خیال می شد.
در اوج رقابت های هنری شان، هایده یک شب سریع و ناگهانی در صحنه رفت، مهستی تازه بخود آمد، که چرا؟
بعد از سالها خود اسیر سرطان شد، ولی به گفته اطرافیان اهمیت نمی داد، تا 6 ماه قبل از رفتن اش روی صحنه می خواند و عاشق بود و شور می آفرید.
عکس از: محمد محمدی

نوش آفرین زمانی لیندسی لوهان سینما بود

1518-66

نوش آفرین بجز یک دوره جنجالی اش در سینمای ایران، که با لیندسی لوهان مقایسه اش می کنند، در مسیر تازه خود خوانندگی، به مرور چهره و شخصیت عوض کرد وبا وجود یک دوره پرهیاهوی رابطه عاشقانه با سعید راد و بعد هم ازدواج با او، نوش آفرین هرگز تن به ازدواج دوم نداد، سالها مادر فرزندان سعید بود، در رابطه با همان وصلت به هند، کعبه آرزوهایش رفت، پیشنهاداتی برای فیلم ها هم دریافت کرد ولی سعید به او اجازه نداد، ابتدا نوش آفرین بعد هم سعید به کانادا رفتند و بعد از یک دوره پرالتهاب زناشویی، از هم جدا شدند، نوش آفرین به امریکا آمد و در اینجا فعالیت آغاز کرد ولی نوش آفرین جدید، محتاط، آرام، اهل ورزش ولی فراری از جامعه هنری و تنها زمان اجرای برنامه روی صحنه ها بود، برخلاف تصور نوش آفرین بسیار ملاحظه کار و فراری از جنجال شده و همین سبب گردید در طی سالها به جرات صدها هزار دلار ازدستمزدش را بالا بکشند.
نوش آفرین در طی 20 سال گذشته، یک سری آلبوم خوب، یک سری کنسرت موفق در کارنامه خود دارد. اینروزها او هم مانند 90 درصد خوانندگان، فعالیت شبانه روزی ندارد ولی زندگی با خانواده خود در کانادا و امریکا را در نهایت آرامش ترجیح می دهد.