1553-47

از رادیو تلویزیون ملی ایران تا رادیوهای غربت

1553-48

سه چهره نامدار رادیو تلویزیونی راکنار هم در لس آنجلس، سه چهره ای که دوران طلایی را پشت سر گذاشتند و درجمع دکتر محمودی، پرویز ناظریان و ثابت ایمانی، متاسفانه ثابت ایمانی را از دست دادیم ولی جالب اینکه هر سه در طی سه دوره، در رادیو تلویزیون لس آنجلس، صدای امریکا و دیگر رسانه ها فعال بودند و همچنان پرقدرت و محبوب بودند.
این تصویر را مرتضی فرزانه همکار عزیزمان در مراسم سالگرد تلویزیون NITV گرفته است.

تلاش برای خانه هنرمندان

1553-49

شهبال شب پره در تمام این 4 دهه گذشته، برای اعتبار و حیثیت همیشگی جامعه هنری گام برداشته و در همه زمینه ها ستار خواننده نامدار نیز پیشگام بوده است.
در عکس ستار، شهبال، احمدرضا نبی زاده ، شهیاد، مهدی، را در یک گردهمایی هنرمندان برای تشکیل خانه هنرمندان می بینید که متاسفانه تلاشی نافرجام بود، ولی جالب اینکه هنوز شهبال و ستار دست نکشیده اند.
عکس از: مرتضی فزرانه

مهمانی منزل منوچهر بی بیان

1553-50

منوچهر بی بیان در سالهایی که شبکه تلویزیونی جام جم را مدیریت می کرد، به بهانه های مختلف درخانه خود، مهمانی برپا می کرد و هنرمندان دست اندرکار موسیقی را به شام دعوت می کرد که درواقع بهانه ای برای دیدار دوستان هنرمند، آشتی بعضی از آنها، آغاز همکاریهای دوباره، چند مصاحبه تلویزیونی و دست همکاری برای کارهای مشترک بود و هربار هم ثمره خوبی به بار می آورد.
در این تصویر منوچهر بی بیان و مرتضی برجسته و جهانبخش پازوکی را می بینید.

جشن تولد کی بود؟!

1553-51

جمعی از ستارگان موزیک در یک شب پرشور، در نیمه های سالهای 1990، در لس آنجلس گردهم آمدند تا برای دوستی جشن تولد بگیرند ولی در تصویر هیچ نشانه ای از صاحب کیک جشن دیده نمی شود ولی تا چشم کار می کند چهره های محبوب موزیک کنار هم نشسته و ایستاده و می خواهند کف بزنند.
حسن شماعی زاده، شهرام کاشانی، سوزان روشن، منصور، لیلا فروهر، عارف و اندی .
و نشسته : مارتیک که اصرار دارد ستار بخواند و احمد آزاد هم کنارشان دیده میشود اگر صاحب جشن را پیدا کنید جایزه می گیرید.