1693-31

وقتی مرتضی برجسته
استودیوی بزرگ خود را داشت

1693-36

وقتی مرتضی برجسته استودیوی بزرگ صدابرداری خود را داشت، معتبرترین چهره های موزیک امریکا برای ضبط و ادیت به این محل می آمدند، درهفته حداقل 5 تا 10چهره بین المللی برای آلبوم های خود به آنجا می آمدند.
نمونه اش آیس کیوب بود که به مرور با مرتضی صمیمی شده بود و حتی صحبت از آهنگی مشترک به زبانهای انگلیسی و فارسی به میان آمد، که بدلیل سفر ناگهانی کیوب به خاوردور به تعویق افتاد.

کارو طرفدار خوانندگان جوان روز بود

1693-33

کارو شاعر نامدار، افکار باز و مدرن و جوانگرایانه داشت. چرا که به باور او زمانه به نسل تازه تعلق داشته و دارد، روزگاری او شاعر عصیان و فریاد بود و در اوج جوانی از هیچ نمی هراسید و در تمام سالهای زندگی در لس آنجلس، می کوشید مشوق خوانندگان جوان، شعرای جوان و آهنگسازان جدید باشد.
کارو می گفت از صدای کامران و هومن و شیوه خواندن شان لذت می برم، ایندو سمبلی از نسل جدید موزیک ایران هستند که هیچ شباهتی به دیگران ندارند.

یاد سعید سرکشیک بخیر

1693-35

به راستی یاد سعید سرکشیک بخیر! یک مدیرهنری با شخصیت و معتبر که سالها با معین همکاری داشت و در دوام و بقای او نقش مهمی بازی کرد. وی در سالهای آخرین عمر خود، بدلیل از دست دادن چند عضو خانواده خود، بکلی از پای افتاد.
می گفتند دچار آلزایمر شده ولی وقتی به اتفاق مرتضی فرزانه همکارمان به دیدارش رفتیم، نه تنها ما را شناخت بلکه از خاطرات گذشته خود گفت، از اینکه چرا آن دوران زود گذشت.
درعکس سعید سرکشیک در کنار معین، علیرضا میبدی، گلپا و فریدون دائمی دیده میشود.