1694-36

تکرارنشدنی ها

1694-37

بعد از سالها، همه براین باور هستند که برخی از چهره های نامدار فرهنگ و هنر، دقیقا تکرار نشدنی هستند.
مگر شما برای معینی کرمانشاهی و فرهنگ شریف جانشینی سراغ دارید؟ همانگونه که روزنامه نگار قدیمی، سیاوش آذری نیز چنین است. سالها پیش بود که معینی کرمانشاهی همزمان با فرهنگ شریف به لس آنجلس آمده بودند، و بسیاری می خواستند از آنها شعر و آهنگ بگیرند و نمی دانستند آنها به هنرمندانی آثار خود را می سپارند که باورشان داشته باشند.

یک ماه قبل از رفتن فریدون بود

1694-38

این عکس درست یک هفته قبل از به قتل رسیدن فریدون فرخزاد در آلمان، یعنی سپتامبر 1992 بود، که تازه فرزین خواننده پرکار آنروزها به آلمان کوچ کرده بود و فریدون به او قول داده بود در کنسرت ها و برنامه ها یاریش بدهد، یک هفته قبل از آن هم فرزین براثر حادثه ای دچار شکستگی مچ پایش شد و با عصا رفت وآمد می کرد.
دوستان نزدیک فرزین می گفتند بعد از رفتن فرخزاد، او همیشه و همه هفته برمزارش گل می گذاشت تا خود در سال 1999 در 47 سالگی براثرسکته قلبی دربن درگذشت.

ناهید بی سروصدا به لس آنجلس می آید ومیرود

1694-39

ناهید ازخوانندگان بعد از انقلاب بود، که با یک سری آهنگ در لس آنجلس گل کرد و بعد با شهرام شب پره چند کنسرت گذاشت و احمد مسعود نیز او را در صحنه کاباره بسیار کمک کرد.
ناهید دراوج فعالیت های هنری خود به ایران رفت و ماندگار شد و هیچکس نفهمید چرا بکلی لب از خوانندگی بست و حاضر نشد در دبی و ترکیه هم روی صحنه برود.
شنیدیم ناهید در ایران ازدواج کرده، ولی خودش در این باره حرفی نزد ولی شنیدیم در طی دو سه سال اخیر چند بار به لس آنجلس آمده و فقط به دیدار دوستان صمیمی و قدیمی خود رفته و از حضور در محافل هنری پرهیز کرده است.
در عکس ناهید را در برنامه نوروزی سالهای دور درکنار ستار دلدار، منصور سپهربند و آناهیتا خلعتبری می بینید.