1698-14

گپ و گفتگوی بهروز وثوقی و کلینت ایستوود

1698-15

اینروزها که آخرین فیلم کلینت ایستوود روی پرده سینماهاست و با عکس العمل هایی از سوی خانواده قهرمانان فیلم روبروست، یاد دیدار گرم و صمیمانه ای افتادیم که 18 سال پیش در شمال کالیفرنیا رخ داد.
در شب پرشوری که عباس کیارستمی جایزه افتخارآمیز خود را در برابر جمعیت زیاد فستیوال فیلم به بهروز وثوقی اهدا کرد همه توجهات به بهروز جلب شد و آن شب کلینت ایستوود هم جایزه ای دریافت نمود و میان او و بهروز حدود نیم ساعتی گپ وگفتگوی دوستانه ای بود و حتی آنروزها ایستوود در صدد ساختن فیلمی درباره خاورمیانه بود و بهروز را هم به حضور درآن دعوت کرد، ولی بعد آن پروژه به تعویق افتاد ولی هنوز در محافل مختلف وقتی ایندو همدیگر را می بینند آغوش بروی هم می گشایند.

روزگاری که این بزرگان، هنوز جوان بودند

1698-16

سال 1951 دراورشلیم، این بزرگان گردهم آمده بودند در استودیوی رادیویی جهت ضبط و اجرای آهنگ تازه ای.
ایستاده از راست به چپ: منوچهر بیگلری، منوچهر بی بیان.
نشسته: نفر دوم سمت راست زنده یاد پوران، عطاءالله خرم، منوچهر امیدوار درکنار دیگر دوستان هنرمند خود.

شب بزرگداشت استاد حسن شهباز بود

1698-18

آن شب، شب بزرگداشت استاد حسن شهباز بود، همه بزرگان شعرو ادب و هنر و فرهنگ آمده بودند چرا که همه استاد شهباز را دوست داشتند. برچهره همه شان شادی و رضایت موج میزند.
از چپ به راست: مهین عمید شاعر، استاد عباس پهلوان، استاد حسن شهباز، زویا ثابت خواننده ماندنی، پرویز قریب افشار همیشه در صحنه واستاد روانشاد عزیزمان فرهنگ فرهی.

دو فرزند برومندی که پدر را سرپا نگهداشته اند

1698-19

دو فرزند برومند، تحصیلکرده و کارآمد منصور پیرنیا، در طی سالهای گذشته همه کار کرده اند که پدرهنرمند خود را سرپا نگهدارند و بروایتی غصه دوران طلایی بازیگری در ایران را نخورد.
اخیرا نیز یک برنامه تلویزیونی بنام Sepehrnia TV را براه انداختند تا هم پدر را به مصاحبه و گفتگو بکشند. هم فیلم هایش را پخش کنند و خلاصه انرژی دیگری به پدر ببخشند. فریبرز سپهرنیا خود نیز یک بازیگر و یک ناطق مسلط و تواناست.

پیش کسوتان مطبوعاتی درکنار هم

1698-20

این چهره های آشنا، پیش کسوتان مطبوعات ایرانی هستند، هرکدام 50 تا 60 سال سابقه قلم دارند، عباس پهلوان، پری اباصلتی، هوشنگ میرهاشم، پرویز قاضی سعید که در یک دیدار نوروزی گردهم آمده اند، ماشاءالله همه شان سرحال هستند.
جالب اینکه ازسالهای دور خانم اباصلتی و میرهاشم و قاضی سعید در اطلاعات بانوان همکار بودند و عباس پهلوان هم فردوسی را سردبیری میکرد و هنوز این بزرگان به شغل وحرفه خود مشغولند.

داود خان چه خبر؟

1698-21

بنظر می آید که به داود بهبودی بد نمی گذرد، ولی فکر بد نکنید، داود برای تهیه موزیک ویدیوی «نازنین» با گروهی از مدلهای زیبا همکاری داشت، ضمن اینکه داود اهل خانواده است و عاشق همسر و فرزندانش و پدری است نمونه.