1714-14

چهار یارقدیمی که بارسفربستند و رفتند

1714-8

روزگاری که بازارکتاب و کتابخوان داغ بود پنج چهره صاحب نام کنارهم آمدند که انتشار کتاب تازه حسین مهری نویسنده با سابقه را تبریک بگویند.
از راست به چپ: زنده یاد حسین مهری، علیرضا میبدی، فرهنگ فرهی، ابراهیم صفایی و برهان ابن یوسف.
عکس از:مرتضی فرزانه

دراوج رادیو صدای ایران

1714-1

دراوج رادیو ایران درلس آنجلس بود، مردم درخرید هفتگی شان جعبه صدای ایران را هم می خریدند و به خانه می بردند، بعد از رادیوهای امید و امید ایران، رادیو صدای ایران بود که حال وهوای ایران را به خانه ها بخصوص میانسالان بزرگسالان برد نام های بزرگی چون تورج فرازمند، علیرضا میبدی، حسین مهری، فرهنگ فرهی، تورج نگهبان و بسیاری دیگربه اجرای برنامه پرداختند والحق اسداله مروتی با همت بزرگ خود و عشق به ایران این رادیو را پایه گذاشت و با رفتن او هم علیرضا مروتی همت کرد و تا آنجا که قدرت داشت آنرا حفظ کرد و چون حمایت گسترده ای از سوی مردم ندید دست کشید.
دراین تصویراسداله مروتی، مصباح زاده بنیانگذار کیهان، علیرضا مروتی دیده میشوند.
عکس از:مرتضی قمصری

دعوا برسررامش

1714-2

سندیکای هنرمندان، ازنورمن ویزدوم کمدین معروف انگلیسی را که برای اجرای برنامه درکاباره باکارا به ایران آمده بود، دعوت شده بود تا با هنرمندان آشنا شود.
درآن جمع بود که نورمن لحظه ای چشم ازرامش خواننده روزبرنمی داشت و حتی دو سه بارگفت توحاضری بامن به انگلیس بیایی و برنامه مشترکی داشته باشیم؟ رامش هم گفت باورکن من اینجا راحتم. فرصت سرخاراندن هم ندارم، درهمان لحظه وحدت وارد جمع شد و هر دو به شوخی و به سبک خود، برسر رامش دعوا راه انداختند که توجه همه را جلب کرده بود این شوخی خیلی ها را به خنده انداخت ولی تا ماهها گردن رامش را به درد آورد.

1577-97

دیداراشک برانگیز

1714-3

بعد از بیست سال هما میرافشار شاعروترانه سرای شش دهه، با بهروز صوراسرافیل روزنامه نگار باسابقه روبرو شد، آنها خاطرات زیبایی ازدوران رادیو و تلویزیون و مطبوعات داشتند. هردو به چشمان شان اشک بود و با یادآوری گذشته صدای قهقهه شان همه چا پیچید.
عکس از:مرتضی قمصری

فوتبالیست های هنرمند، یا هنرمندان فوتبالیست؟

1714-4

از روزی که تیم فوتبال هنرمندان درلس آنجلس راه افتاد، یعنی از سی سال قبل، بعضی ازهنرمندان بعنوان پایه گذاران پشت تیم ایستادند، ستار، عارف و داود بهبودی تقریبا در تمام مسابقات حضورداشتند، به ترغیب دیگران می پرداختند و بقول اندی، جلوی سکته قلبی و مغزی خیلی ها را گرفتند، درسته که اینروزها خبری از تیم نیست چون رقابت ها جای رفاقت ها را گرفت ولی هنوز میان خیلی ها دوستی های فوتبالی ادامه دارد.
عکس از:مرتضی فرزانه

دیدارشهیارقنبری بعد ازسالها با پدر و پیشگامان

1714-6

انگارهمین دیروز بود، دردفترمجله جوانان درخیابان شرمن وی و لیندلی لس آنجلس، بعد از سالها، شهیارقنبری از پیشگامان ترانه نوین، با پدرهنرمند خود حمید قنبری و پیشگامان هنرپرویز خطیبی و منوچهر سخائی دیداری شیرین داشت هرآنچه ازخاطرات گذشته و مشترک خود می گفتند برای همه ما شنیدنی بود. گاهی فکر می کنیم این چهره ها باید 200 ساله می شدند.

گلپا مشتاق دیدارعطاءالله خرم بود

1714-7

ازاولین روزهایی که سه دهه پیش، گلپا ستاره همیشه ماندنی موسیقی کلاسیک وسنتی ایران به لوس آنجلس آمد مشتاق دیدار چند چهره قدیمی بود ازمیان آنها عطاءالله خرم که یکروزاز اورنج کانتی به لس آنجلس آمد وتا 12شب با گلپا ماند وحتی یکی دوآهنگ هم به او هدیه داد و رفت.
عکس از: مرتضی فرزانه

تماشای هنرمندان خیابانی درخیابان سوم

1714-9

سه چهره صاحب نام به خیابان سانتامونیکا رفته بودند تا هنرمندان خیابانی را تماشا کنند مرتضی فرزانه همکارهمیشگی جوانان و یارهنرمندان، در یک فرصت مناسب از مسعود اسدالهی، شهیار قنبری واسفندیارمنفردزاده این تصویررا گرفت که به جرات ازبهترین تصاویرآنها در دو دهه گذشته است.

1577-101

تصویری تکرارنشدنی

1714-10

بیش از چهار دهه قبل، درا یران، زمانی که دوچهره ماندگار بهروز وثوقی وگوگوش علاوه برزندگی مشترک، دردو سه فیلم پر فروش نیزشرکت کرده بودند، بیش از 20پیشنهاد بازی در فیلم های جدید به سوی آنها سرازیرشد ولی دیگرحاضرنشدند درفیلم های مشترک بازی کنند.
عکس از: محمود محمدی

آلبوم مشترک

1714-11

بیست و چند سال پیش بود، که قرار یک کنسرت بزرگ با داریوش و رامش دو چهره ماندنی موزیک گذاشته شد،ولی درآخرین لحظه بااختلاف نظربا برگزارکنندگان برنامه اجرا نشد ولی ایندو آلبوم مشترک و بسیار موفقی ازآثار بزرگان اجرا کردند، که هنوز بعنوان یک اثراستثنایی ثبت شده.
عکس از:سعید نوشین فر

هرسه جوان بودند

1714-12

حدود سی سال پیش شهرام شب پره واندی و کوروس باهم همکاری داشتند آهنگهای مشترکی می خواندند و درکنسرت ها واجراها با هم بودند، بعد اندی وکورس براه تازه ای رفتند و سالها درخشیدند وسرانجام آنها هم با جدایی مسیرمتفاوتی را پیشه کردند ولی جالب اینکه هنوز هرسه باهم صمیمی و رفیق وهمراه هستند.
عکس از:مرتضی فرزانه

سه چهره برجسته، رفیقان قدیمی

1714-13

درمهمانی خانه پرویزقاضی سعید همکار قدیمی مان، سه چهره نامدار که هرکدام در رشته تخصصی خود استاد هستند، کنارهم عکسی به یادگارگرفتند، علی مسعودی نویسنده و روزنامه نگار، سپانلو شاعرقدرتمند واسفندیارمنفردزاده آهنگساز صاحب نام که دیگرهیچگاه کنارهم قرارنگرفتند.
عکس از: مرتضی فرزانه

 1649-65