1716-46

برگردیم به ۲۸سال پیش

1716-34

بله برگردیم به ۲۸ سال پیش که هنوز تونی زرین دست، عبدالعلی همایون، منوچهرسخایی درمیان ما بودند، این یک دیدارصمیمانه دریک روز بهاری به مناسبت اجرای نمایش تازه بود که اندی و کورس و برادر اندی و بالاخره پرویزکاردان هم حضورداشتند. آنروز بیش از۵۰ نفربا این جمع عکس یادگاری گرفتند.

این تصویربه سال ۱۳۵۰ تعلق دارد

1716-35

این تصویربزرگان رادیو تلویزیون و سینما، به سال ۱۳۵۰ یعنی ۴۸ سال پیش درحیاط رادیوایران در میدان ارک تهران تعلق دارد.
شاید بجزیکی دونفربقیه را بشناسید:
قدکچیان، مقبلی، پرویزخطیبی، منوچهرنوذری، دکتراسماعیل کوشان، مرتضی احمدی، حمید قنبری، بهمنیار، عبدی، حسین مدنی، علی تابش، شاهرخ نادری، امیرفضلی. یادشان بخیر.

بعد ازآن شب، دیگرکسی بیژن سمندررا ندید

1716-36

برای بزرگداشت بیژن سمندر، شاعر، نویسنده، آهنگساز، نوازنده با همت پرویزقریب افشار وانجمن استادان و پژوهشگران دانشگاه یوسی ال ای، در دانشگاه، مراسم زیبایی برپا داشتند که بسیاری درباره بیژن حرف زدند.
درعکس منوچهرسخایی، مهین عمید شاعر دیده میشوند، ولی بعداز آن شب دیگرهیچکس بیژن سمندر را درمحفل و مجلسی ندید تاسرانجام براثرپارکینسون با زندگی وداع گفت.

هاتف فراری ازجنجال

1716-38

هاتف ازنادرخوانندگانی است که ازهیاهو وجنجال خبری فراری است. درطی و چند سال گذشته، هنوز کسی نمی داند هاتف ازدواج کرده؟ عاشق شده؟ بچه دارشده؟ خانواده اش کجا هستند؟ حتی ازشغل او هم کسی خبرندارد.
دراین عکس با دوربین مرتضی قمصری، ستاروهاتف دیده میشوند و صحبت از آهنگی بود که هاتف دوست داشت ستار بخواند.

عصرانه درمنزل دوست

1716-39

شاید ۴۰ سال پیش بود، که درمنزل دوست صمیمی ویگن، بعد ازسالها دیداری میان او و ایلوش بازیگرقدیمی سینما رخ داد وهردوازخاطرات خود گفتند و محسن نادری نژاد هم بعضی ازحرفها و خاطرات را ضبط کرد تا بعدها پخش کند.
ویگن و ایلوش دوستان قدیمی بودند و بعد از ۱۰ سال همدیگررا می دیدند.

علاقه ملک مطیعی به صدای داریوش

1716-40

درسفری که ناصرملک مطیعی بازیگرسرشناس و قدیمی به لس آنجلس داشت دو سه روزی مهمان جوانان بود، درآن روزها دیدارهای جالبی رخ داد یکی ازآنها علاقه ملک مطیعی به دیدار و گفتگو با داریوش خواننده همیشه ماندنی بود و می گفت همه آلبومهای او را دارد وعلاقه اش به صدای داریوش عمیق است.
دیدارشان دردفترجوانان با احساسات پرشوروهورای همکاران همراه بود.

۳۰ سال جوانتربودند

1716-42

این ۳ چهره موزیک که البته هنوزسرپا و پرانرژی هستند، 30 سال پیش دردفترمجله جوانان درلس آنجلس کنارهم نشستند، داود اردلان تبریزی آهنگساز باسابقه، فرامرز آصف، داود بهبودی که کلی مبادله خبروامکان همکاری واجرای آهنگهای تازه کردند ودرپایان با هم قراردادی برای همکاری گذاشتند.

1716-44