1717-33

دیدارتکرارنشدنی

1717-34

هرچند سال وشاید هردهه، دیدارها و رخدادهایی پیش می آید، که هرگزتکرار نمیشود. نمونه اش دیدار سیمین بانو بهبهانی، استاد فرهنگ فرهی، استاد تورج نگهبان و ترانه خلعتبری که همه پروازی به ابدیت داشتند.

میری فریاد اعتراض مرغ بیچاره را درآورد

1717-36

این مرغ گرسنه، بعد ازشکارماهی، با خیال راحت درحال خوردن بود، که ناگهان زنده یاد «میری» کمدین معروف ازراه رسید و ماهی را از چنگ اش درآورد. فقط به چهره میری توجه کنید که پشیمان شده و تقاضا دارد مرغ عصبانی برگردد ولی مرغ دلخور، فریادش رو به آسمان است و معلوم نیست زیرلب چه می گوید!  این تصویررا مرتضی فرزانه ثبت کرده است.

۱۱ نوامبر۱۹۸۹- لندن

1717-37

بعد ازسالها، استاد شجریان جوان، برای اجرای کنسرت هایی به اروپا ازجمله لندن آمده بود، درست ۱۱ نوامبر۱۹۸۹ یعنی حدود ۳۲ سال پیش.
هنرمندان سرشناس از راست به چپ: جمشید عندلیبی، فیروز برنجیان، استاد شجریان، بهمن مبین. کنسرت ها با موفقیت واشک و زنده شدن خاطرات همراه بود.

ناصرمسعودی مهمان امریکا بود

1717-38

بیش از ۲۰ سال پیش ناصرمسعودی خواننده سرشناس، بدیدار دوستان وهمکاران واجرای برنامه هایی به امریکا آمده بود و نشان داد که هنوزصدای دلنشین و جذابی دارد و با وجود پیشنهاد حداقل یکسال برنامه در صحنه کنسرت ها و کاباره ها، به ایران بازگشت.
این عکس درآخرین شبهای اقامت او درشمال کالیفرنیا به اتفاق ناصرصبوری خواننده با سابقه وناصررستگارنژاد شاعرمعروف گرفته شده است.

چقدرزود گذشت

1717-39

همه جوان بودند. آپیک یوسفیان ستاره نامدار، محمد متوسلانی کارگردان و بازیگرسرشناس، رضا صفایی سریع ترین کارگردان سینما، علی مرتضوی سردبیرمجله ستاره سینما، حسن مرتضوی، شکرالله رفیعی. گردهم آمده بودند تا رضا صفایی قراردادساخت یک فیلم سینمایی را درمدت ۲۰ روز امضاء کند و تحویل بدهد.

چند نفرشان را می شناسید؟

1717-47

بخشی ازتیم فوتبال هنرمندان درکنارچهره های سرشناس ورزش، در همین لس آنجلس حدود ۳۴ سال پیش.
ازاین جمع بجزستار، هوشمند عقیلی، همایون هشیارنژاد و اندی چه کسی را می شناسید؟ برایمان بنویسید.