1718-53

داشتند ویدیوی آلبوم حکایت را تهیه می کردند

1718-54

یاران هنرمند: ستار، بهمن مفید، علی آقا، شهروز رفیعی و مسعود فردمنش درحال تهیه موزیک ویدیوی حکایت ساخته فردمنش هستند که تولیدی ازکمپانی کلتکس بودکه بسیار مورد توجه قرارگرفت .
عکس از: مرتضی فرزانه

دهها بارهم چاپ شود دیدنی است

1718-55

شاید این تصویریکی دو بار درهمین مجله جوانان چاپ شده، ولی هنوزدیدن این چهره های نامدار درکنار هم دیدنی است، شهره آغداشلو، دکترهلاکویی، علیرضا میبدی، حسین مهری و فریدون توفیقی که کلی حرف برای گفتن داشتند.
عکس از:مرتضی فرزانه

دکترحسین حقیقی درباره رادیوصدای ایران می گوید

1718-56

دکترحسین حقیقی حقوقدان ایرانی، که درزمینه رادیو تلویزیون، بیش از 33سال است فعالیت دارد درباره ی شروع کار، رادیو صدای ایران می گوید:
من درسال 1988رادیو صدای ایران را پایه گذاشته و تاسیس کردم و بدنبال آن علیرضا میبدی بعنوان سردبیررادیوبرگزیده شد و بمرور چهره های نامداردیگری به ما پیوستند.
درسال 1991اسدالله مروتی سهامی از رادیو را خریدند تا سال 1992 مدیریت رادیو بعهده من بود تا دراواسط سال 92 زنده یاد مروتی با خرید سهام بیشترمدیریت رادیو صدای ایران را بعهده گرفت.
درطی سالها چهره های نامداری چون: شهره آغداشلو، مولود زهتاب، فریدون دائمی، فریدون توفیقی، محسن فرید، نوشین ثابتی، مهندس شجره، مهندس گل آور، شه ستا، خسرو امیرعضدی و جمعی چهره های قدیمی، تورج فرازمند، حسین مهری، سعید قائم مقامی و سیاوش آذری، خانم عندلیبی به رادیو پیوستند.

 1649-65