1725-20

یاران جدا نشدنی هم، ازهم جدا شدند

1725-26

یک روزگاری بود بهمن مفید، مرتضی عقیلی وبهرام وطن پرست، یاران جدا نشدنی بودند، درتئاترها، سریال های تلویزیونی، درشوهای نوروزی، درسفرها به نقاط مختلف، همه جا با هم بودند ولی یکروز صبح بهمن مفید خسته شد، خسته از فضای تکراری صحنه ها و حضور بعضی دست اندرکاران بی مایه، با عدم شناخت پیشگامان و… او به ایران کوچ کرد و هردردسری را بجان خرید ولی دیدیم که درطی دو دهه هنوز زیرتیغ قدغن قرار دارد و صدایش هم در نمی آید. مرتضی عقیلی مدتی تاب آورد ولی درسفری به ایران پسرجوان و برادربزرگ خود را از دست داد و دیگرتوان بازگشت نداشت و هردو یار قدیمی خود را تنها گذاشتند.
عکس ازمرتضی فرزانه

یاران همه رفتند ولی خاطره ها ماند

1725-27

بعد ازانقلاب گروهی هنرمند با غیرت ، با برپایی شب های سپاس، با انداختن حلقه های گل برگردن پیش کسوتها، اهدای لوحه و تقدیرنامه های رنگارنگ دل آنها خوش داشتند.
این عکس ازیک شب خاطره انگیز می گوید که مهندس همایون خرّم موزیسین برجسته از علی تجویدی یک پیشگام موسیقی سخن می گوید و او را یک استثنا می نامد.
بعد ازاین رویدادها، بسیاری ازبزرگان موسیقی چون برگ پائیزی ازدرخت هنرفرو ریختند.

شانس بزرگ فرنگیس
دختران خوب و مهربان است

1725-28

فرنگیس فروهر روزگاری برای خود برو بیایی درسینما داشت. از گرانترین ستارگان سینما بود، در کوچ به خارج اگرلیلا و فریبا پرازعشق و محبت وفداکاری نسبت به مادر نبودند فرنگیس تاب نمی آورد.
این تصویر را در روزهای سلامت فرنگیس درهمین لس آنجلس، مرتضی فرزانه همکارعزیزمان گرفته و احمد مسعود هم حضوردارد.

جوان، شیکپوش و پرانرژی

1725-17

آنروزها، 30 سال پیش، منوچهر بی بیان مدیرجام جم، هم جوان بود، پرانرژی بود. همه شان شیکپوش و ترو تازه و پراز زندگی بودند.
درکنار منوچهرخان، گلی یحیوی، چهره محبوب تلویزیونی، رافی خاچاطوریان بازیگر و مجری و چهره تلویزیونی و تئاتری، که خیلی زود رفت، وکورش بی بیان که بنظرتین ایجر میآید، در سالن یک هتل، در انتظار ورود شاهزاده رضا پهلوی بودند تا درباره سیاست های آینده او کلی سئوال بپرسند.
عکس از: مرتضی فرزانه

رادیوها گل کردند

1725-29

درسالهای 90، دو سه رادیو راه افتادند، گروهی ازچهره های قدیمی گردهم آمدند و صدای دلنشین شان زیرسقف دیارغریب پیچید.
این دوستان در رادیو تهران به مدیریت مهندس مسعودی و همسرش دورهم آمدند، حسین حجازی، یک کارگردان باسابقه، پریسا ساعد، داریوش میراحمدی، ساسان کمالی و منوچهر امانت که انگارهنوز طنین صدایشان درخانه ها پیچیده است.

آرشیو ارزشمند بهمن مقصودلو

1725-30

بهمن مقصودلو روزنامه نگار و فیلمساز دارای بزرگترین آرشیو هنری- فرهنگی واجتماعی است. و هربار که به هرنقطه ای ازجهان سفرکرده و با خود کوله باری از مصاحبه، مدارک وعکس و فیلم از چهره های ماندگار آورده است. شاهد بودید که چندی پیش فیلم مستند و بسیار دیدنی زنان تاریخ سینمای ایران را ساخت که جاودانه شد.
با بسیاری ازچهره های ادبی و فرهنگی مصاحبه کرد که گویا درتدارک جمع آوری وارائه آن بصورت فیلم مستند دیگری است، نمونه اش مصاحبه ای بسیار شنیدنی با احمد شاملو است که سال 1992 درایران انجام داد که بعد از آن شاملو تن به هیچ مصاحبه ای نداد.
عکس از: بهروزمقصودلو