a1727-37

یادی ازتولد همایون خسروی

a1727-38

عباس حجت پناه کارگردان و فیلمبردارسرشناس روی فیس بوک خود با چاپ عکسی ازتولد همایون خسروی که یکسال پیش درحیاط خانه خود با حضورچهره های آشنای شهربرگزارکرده، یاد کرده است.
عباس گفته امسال برسرمزارهمایون جمع میشویم و تولدش را جشن می گیریم تا بداند هیچگاه تنها نیست.

احترام به پیش کسوت قلم

a1727-40

تصویرگویایی است که تکرارنمیشود، پیش گامان قلم وهنر دربرابر پیش کسوت خود ایستاده اند تا برایشان کتاب خود را امضاء کند.
استاد فرهنگ فرهی، استاد عباس پهلوان، پرویزکاردان و بیژن خلیلی در محضر استاد صدرالدین الهی در لس آنجلس.

بزرگان کنارهم 32 سال پیش

a1727-41

این چهره های پیش کسوت، 32 سال پیش ازمهره های اصلی رادیو تلویزیون های آنروزها بودند درحالیکه هرکدام حداقل 15 تا 30 سال هم سابقه کار درایران داشتند.
ازچپ به راست: حبیب روشن زاده، سهراب اخوان، سعید قائمقامی، و ساسان کمالی که بعد از سالها همچنان با هم دوست و صمیمی بودند.
عکس از: مرتضی فرزانه

حدود 15سال پیش بود

a1727-39

پیروزخواننده پرطرفدار دراستودیوی صدا برداری فرشید هنرمند توانا، درحال ضبط یکی ازآهنگهای خود در لس آنجلس است.
این دیدار واین تدارک حدود 15سال پیش رخ داد و ترانه سرای این آهنگ پاکسیما زکی پور بود که خود در آن جلسه ضبط حضوردارد.

تصویری ازهمکاران قدیمی
دربرنامه ایران سیما در کانال 18

a1727-42

دو هفته قبل همین تصویررا در مجله ازنظرتان گذراندیم ولی بدنبال گفتگوبا همکار قدیمی مان داریوش میراحمدی، متوجه شدیم که این همکاران دربرنامه ایران سیما که بیش از 30 سال پیش ازکانال 18 پخش می شد حضورداشتند، این برنامه را داریوش میراحمدی اداره می کرد و آنروزها به بیشترهمکاران خود نیز حقوق می داد و از پربارترین برنامه های تلویزیونی بود.

اولین تیم فوتبال هنرمندان درلس آنجلس

a1727-43

ردیف اول از چپ: ایستاده مانوک خدابخشیان، شهرام شب پره، هوشمند عقیلی، یکی از فوتبالیست ها، داریوش، مسعودجمالی، همایون هشیارنژاد، علیرضا امیرقاسمی، امیررسائی، اندی
ردیف دوم ازچپ: حشمت مهاجرانی، ستار، فرزین، چهره قدیمی تیم فوتبال، نادر رفیعی، فیلمبردار بازیها و آل صفر.
ردیف ایستاده، آخر از چپ و راست: شاهین، یار محمدی، داود بهبودی، عارف و شماعی زاده