1567-30

رویدادی قابل تحسین درجامعه هنری ایران

جدا از هرگونه هیاهوی تبلیغاتی و تعریف و تمجیدهای کلیشه ای به جرات می توان گفت کنسرت شاهکار بینش پژوه و آندره بوچلی یک رویداد مهم و قابل توجه در فضای کنسرتهای ایران خارج از کشور بود که می تواند شروع و زمینه خوبی باشد برای معرفی هنرمندان ایرانی و مارکت ایرانی به بازارهای جهانی. حضور ارکسترسمفونی لوس آنجلس، ارایه گروههای رقصهای حرفه ای ایرانی و امریکایی و مهمتر از همه حضور پر رنگ و فعال اسطوره موسیقی جهان آندره بوچلی درکنار هنرمند ایرانی، معرفی شایسته ای بود از تمدن و فرهنگ پویای ایرانی بخصوص در شرایط کنونی که نشانگر حرکتی مسئولانه و قابل تحسین که آقای بینش پژوه بخوبی و با توانایی کامل از عهده آن برآمدند واین قابل ستایش است بخصوص هنگامی که ایشان مسئولانه در قبال مسایل کنونی ایران وخرافه زدایی و احترام به زنان ایران وبازگشت به هویت ملی برای خود رسالتی قایل شده اند که ایشان را درجایگاه خاصی از هنرمندان متعهد قرارمیدهد.
جناب آقای بینش پژوه تبریکی دارم برای جامعه ایرانی که حضورتان باعث افتخار و شایسته تقدیر میباشد. با آرزوی موفقیت های بیشتر برای جامعه هنری ایرانی در صحنه های بین المللی .
از: نیلوفر

1567-31

1567-32

1567-33

1567-34