1378-46

1378-48

عکسها از میترا محتشمی

یکشنبه بعد از ظهر شهره آغداشلو ستاره برجسته سینما و برنده چند جایزه جهانی، برای امضاء کتاب خود به کتابخانه  بارنز اند نوبل رفته بود. بمجرد ورود شهره، گروه های مختلف از ملیت های مختلف ازجمله ایرانیان به دیدارش آمدند، کتابهایش را خریده و شهره برایشان امضا کرد و با همه آنها با حوصله و مهربانی همیشگی عکس گرفت و به سئوالات آنها پاسخ داد.

1378-47