1504-102

مارتیک خواننده محبوب مردم، یک انسان استثنایی است، زیبا آهنگ می سازد، زیبا می نوازد، زیبا می خواند و در دوستی پایدار و وفادار است.
مارتیک در آبان ماه سال 1321 در آبادان به دنیا آمده، در 16 سالگی با خواندن آهنگهای غربی در تهران فعالیت آغاز کرد. مارتیک بعنوان یک نوازنده چیره دست گیتار در کنسرت گوگوش در برج ایفل پاریس گل کرد و بعد برای خوانندگان روز آهنگ ساخت و در کوچ به امریکا، سرانجام خوانندگی را جدی دنبال کرد و در ردیف محبوب ترین خوانندگان روز قرار گرفت و جالب اینکه در تمام این سالها همه خوانندگان مارتیک و صدایش را ستایش کردند، همه در کنسرت هایش شرکت داشته اند و آخرین کنسرت مارتیک در سابان تیاتر سولدات شد و آخرین آلبوم او «سایه نشین» محبوب همه مردم گردید.
در این تصاویر از مرتضی فرزانه:
مارتیک با دو چهره مورد علاقه اش ایرج جنتی عطایی و اسفندیار منفردزاده، با دوست قدیمی اش زویا زاکاریان، با دوست صمیمی اش ساسان کمالی و همچنین آخرین تصویرش را می بینید.

1504-103

1504-104

1504-105

1504-106

1504-108