1403-57

تماشاگرانی که هر یکشنبه به دیدن نمایش «بوی خوش عشق» رفته اند هنوز خاطره اجرای این نمایش در ذهنشان نقش بسته است. هوشنگ توزیع ضمن اجراهای متعدد این نمایش در ایالات مختلف امریکا- اروپا- استرالیا و کانادا تصمیم گرفت آنرا در یک تئاتر کوچک، در کمدی کلاب انسینو، هر یکشنبه به اجرا در آورد تا هم فرصت بیشتری به توریست های ایرانی لس آنجلس که به دیدن نمایش نیامدند بدهد و هم بقول خودش در گوشه ای از این شهر بزرگ، چراغ تئاتر را روشن نگاه دارد. «بوی خوش عشق» به مدت چهارسال در یکشنبه شبها روی صحنه بود.
حالا توزیع یکبار دیگر تصمیم گرفته است محصولی دیگر از کارگاه نمایش را بنام «سورپرایز پارتی» در تئاتر کوچکی در سانتا مونیکا بنام Magica Polisهر یکشنبه بروی صحنه ببرد، تا چراغ تئاتر همیشه در لس آنجلس روشن بماند. به این ترتیب ایرانیان مقیم لس آنجلس و میهمانانشان که از شهرهای دیگر می آیند این امکان را دارند تا یک نمایش کمدی ایرانی را بر صحنه ببینند. نمایش پر ازحرف و حدیث و حادثه و بسیار شاد و سرگرم کننده.
با تبریک به هوشنگ توزیع و گروه بازیگرانش:  رکسانا رستگار- شیلا وثوق و اکبر معززی.

1403-58

1403-59