1614-13

شنبه شب 12 ماه می، یک حادثه هنری تاریخ ساز در هالیوود بال لس آنجلس رخ داد و بر بلندای این صحنه بین المللی، گوگوش ستاره جاودانه موزیک مدرن ایرانی ایستاد و با 18 هزار نفر ایرانی و حتی غیر ایرانی هیجان تازه ای داشت.
در این شب بیاد ماندنی گوگوش با دو سوپر استار دیگر موزیک حسن شماعی زاده و مارتیک نیز همصدا شد و همه حاضرین در سالن با آنها خواندند، رقصیدند، اشک ریختند.
منوچهر چشم آذر آهنگساز و رهبر سرشناس ارکستر، صحنه را رهبری می کرد و گوگوش به یاد ناصر چشم آذر آهنگ ماندنی او «هجرت» را با احساس اجرا کرد و شب را به همه زنان شجاع ایرانی در داخل و خارج و به همه مادران فداکار ایرانی تقدیم کرد.
درباره این کنسرت در هفته های آینده بیشتر خواهیم نوشت و یک خسته نباشید به همه دست اندرکاران و یاران پشت صحنه این رویداد بزرگ.

1614-14

1614-15

1614-16

1614-17

1614-18

1614-19

1614-20

1614-21

1614-22

1614-23