1472-37

در یک شب به یادماندنی فستیوالی از موسیقی زیر آسمان پرستاره Mid Summer Night Concert به همت چهره خوشنام ایرانی شهر پاسادینا نات نهدار Nat Nehdar و همسرش و یارانش برگزار شد.
این فستیوال پرشور هفتمین سالگرد خود را پشت سر گذاشت.
چهرهای آشنا و حامیان برنامه حضور داشتند، که در میان آنها چهره های معروف هنر و بیزنس دیده می شدند که در تصاویر زیر نام همه آنها آمده است.

1472-38

1472-39

1472-40

1472-41