1578-2

1578-4

1578-5

یک ضرب المثل چینی می گوید:
– آموزگاران در را می گشایند، اما این تویی که باید وارد شوی!
حالا حکایت ماست و ترانه ی نوین ایرانزمین، که این روزها سقوط این هنر ناب را نه تنها در ایران که همه جا، به چشم می بیند. اما همین که با گلایه یی از راه برسیم، سنگی پرتاب کنیم و برویم، ما را به درمان یا پیشنهاد بهتر نمی رساند!
کاری که «بیداران» سرزمین ما، سال ها، بی آن که با «کار بهتر» به پیشنهاد تازه برسند، چنین کرده اند!
پس باید در بدترین و دشوارترین ساعت، آستین ها را بالا زد و به کوچه زد.
وقتی به پشت سر می نگرم، این حسرت با خود من همراه است که چرا، بیش از این حضور نداشته ام!؟
یعنی: گفتن این که کسی با هنر برتر رفاقتی ندارد، و بازار، بازاری تر از همیشه است و «بنجل» دوست می دارد، بس نیست. خود من در همه ی این سالها به همکاران دیروز، همین را گوشزد کرده ام، که:
– بازار بد، شنونده ی خام و نابلد و رسانه های بی سلیقه، بهانه های خوبی برای کم کاری نیستند!
آرتیست و زیبایی آفرین هوشیار و بیدار، همیشه باید خود را در «ماموریت تاریخی» به بیند. همیشه. بی وقفه!
یعنی که باید مدام از نو«یارگیری» کرد.
دراین «فصل بی ترانه» بیش از همیشه باید حضور داشت و ترانه ی برتر، «ترانه ی نوین» را از نو به مردم معرفی کرد.
و باری، شاعر شما، شهیار، که یک سال است بی «یار» شده است و «ترانه بانو»ی اش را از دست داده است، بی که او را در دل و اندیشه و شعر و ترانه اش گم کرده باشد، اینک در این راه گام بر می دارد.
دوهفته پیش در گلندل «استارز آن براند» Stars on Brand سومین شبترانه ی تابستانی را به شما پیشکش کردیم. شبترانه ها را از ماه جون آغاز کردیم. از لس آنجلس به اورنج کانتی رفتیم. بعد به گلندل، برای نخستین بار و 15 سپتامبر هم در شمال کالیفرنیا هستیم.

1578-6

پانزدهم سپتامبر ، شبترانه ی شهیار قنبری
در کنارِ ” فرزاد ارجمنـد ” و گروه ا ش

Shahyar Ghanbari Live in Concert
with Farzad Arjmand & The Boys

Friday, September Sep 15
at 9 PM to Sep 16 at 12 AM
Fenix – Live Music Supper Club
919 Fourth Street, San Rafael, California 94901
persiantix.com fenixlive.com kodoom.com

1578-7

تا «اکسیژن» کم نیاوریم. تا «ترانه ی نوین ایرانزمین» تک و تنها، وسط هیچ کجا رها نشود.
تا از نو به یاد بیاوریم که از کجا آغاز کرده ایم و به کجا رسیده ایم!
همین جا تا از یاد نبرده ایم بگویم که در کنار این ماموریت تاریخی، هدف دیگری هم هست، که همانا به راه انداختن بنیادی ست، به نام «ترانه بانو» یم، «شانتال» که دلیل ترانه هایم بوده است و خودِ خودِ دریای ترانه در من است.
با این بنیاد می خواهیم دستی دراز کنیم به سمت تیره و تار عزیزانی که خود همه کس و کارشان را به سبب این بیماری دهشتناک از دست داده اند. بنیاد عشق ترانه بانویم می خواهد، سرپناهی باشد، برای بازماندگان. پس در کنار معرفی دوباره ی «ترانه ی نوین ایرانزمین» از این ماموریت بزرگ انسانی هم سخن می گوییم تا شاید، با همراهان هوشیار و عاشق، همراهانی ایثارگر آشنا شویم.
با این امید که از این تلاش ها، پشتیبانی کنید.

تا دوباره دیدن تو
دست و روی ام را نخواهم شست
ای عطرِ درست!
شهیار قنبری 2017-21-8

1578-8

1578-9